​Tidligere netværksmøder

På denne side kan du finde materiale og information fra tidligere netværksmøder afholdt i HU/UTA netværket.

Mangler du yderligere information eller materiale, er du velkommen til at kontakte netværkets facilitator (for kontaktoplysninger se HU/UTA netværkets hovedside). ​

​19. november 2015

Dagens tema: 1 år efter, 2-talsproblematikken og 13 ugers praktik er max

HU-projektet blev afsluttet for et lille års tid siden. Det er naturligt at spørge: Og hvordan gik det så? De fire projektskoler har arbejdet videre i deres spor. Nye tiltag er kommet til og andre kan sikkert også byde ind med deres udvikling af pædagogik og læresystemer.

Nye adgangskrav til erhvervsuddannelserne rammer klart ned i HU-eleverne. Her et par måneder inde i den nye tid, kan og skal vi gøre op: Hvad betyder det for HU-eleverne? Falder de igennem? Hvem samler dem op? Og hvem redder dem? Vi hører om både uændrede og ændrede tal i unges omvalg og frafald fra ungdomsuddannelserne – hvad fornemmer du?

En henvendelse fra en medlemsskole skal man naturligvis tage alvorligt. Dennis var blevet viftet under næsen af dette cirkulære: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=168577. Hvad stiller vi op med den? Dennis fra Næsted Ungdomsskoles HU fremfører problematikken og dens mulige løsninger.                 

14. April 2015

Dagens tema: Skolen griber ikke de unge på vej ud

Dagens aktuelle emne på det ungsdomspædagogiske arbejdsfelt er fremført at Det Kriminalpræventive Råd (DKR) i samarbejde med Metropol. Vi har lavet en aftale med Mette Riisgaard Hansen fra DKR, der vil komme og holde oplæg om rapporten – og andre rapporter mv. som på det seneste er udgivet fra DKR (SFI mfl.). Rapporterne har en sammenhæng, som vil fremgå af oplægget.

Mette bliver bedt om af fortælle om rapporten "Skolen griber ikke de unge på vej ud", og vil give nogle bud på sammenhængen mellem skole, forældre og ”systemet” for de svageste unge (der også frekventerer ungdomsskolernes heltidsundervisning) og hvad der kan gøres i forebyggelse af nærmest forventede fremtidige problemstillinger.

Du kan læse mere om rapporten på dkr.dk

29. januar 2015

Dagens Temaer:

Redefinering af netværket: HU-projektet er nu afsluttet. Det har naturligvis i dette netværk fyldt meget, men nu skal vi videre. Vi skal trække erfaringerne ud, men også give plads til nye tanker.

EVA har evalueret Ungdoms­skoleforeningens Projekt om heltidsundervisning. Rapporten fremstiller ”Indsatsteorier” som et af de vellykkede værktøjer, som blev anvendt af HUskolerne. Hvad er det? Og kan andre bruge det? Ungdomsskoleforeningens egen ekspert på området fremlægger.

HU-Tænketank: Hvad er formålet med en Tænketank? Hvordan skal en Tænketank arbejde? Vi har haft emnet oppe før. Nu skal vi have tanken vendt og på plads.

Vi står klar til at besvare alle henvendelser på telefonen eller pr. mail.

​​Ungdomsskoleforeningen / Lumbyvej 19D, 5000 Odense C / CVR: 11923976