​Tidligere netværksmøder

På denne side kan finde materiale og information fra tidligere netværksmøder afholdt i Flygtningenetværket.

Mangler du yderligere information eller materiale, er du velkommen til at kontakte netværkets facilitator (for kontaktoplysninger se Flygtningenetværks hovedside). ​

22. august 2016

Indbød Ungdomsskoleforeningen til møde i Flygtningenetværket, hvor tre ungdomsskoler fremlagde deres erfaringer og resultater.

Derudover fik vi besøg af Johannes Dragsbæk Schmidt fra Aalborg Universitet. Han gav et oplæg og overblik over flygtninge situationen lige nu, samt hvordan denne kunne se ud i fremtiden.

31. maj 2016

På dette netværksmøde fik vi besøg af to gæster udefra. På mødet blev der også sat fokus på, at det centrale i ungdomsskolernes arbejde skal i centrum.

​Fra Dansk Røde Kors asylområde, fik vi et indlæg fra en ungdomsskoleildsjæl, der har fundet nye veje. En ildsjæl med kendskab til de opgave ønsker lokale asylcentre mv. har til civilsamfundet, herunder også de kommunale tilbud.

Dernæst fik vi besøg af Muhammed Hassan, som er mentor i Københavns Kommunes mentorkorps for antiradikalisering. Med sig havde han, foruden perspektiveringer og analyser af den truede ungdom, også nogle vigtige teser om hvad der radikaliserer.

Program

Slides fra dagen

Informationsmøde

Tirsdag d. 15. marts 2016

Midt marts afholdte Ungdomsskoleforeningen et indledende møde, hvor alle ungdomsskoler var indbudt. Et møde om unge flygtninge og andre sent ankomne unge og deres muligheder i ungdomsskolen.

Vi står klar til at besvare alle henvendelser på telefonen eller pr. mail.

​​Ungdomsskoleforeningen / Lumbyvej 19D, 5000 Odense C / CVR: 11923976