​Tidligere netværksmøder

På denne side kan finde materiale og information fra tidligere netværksmøder afholdt i Almennetværket. 

Mangler du yderligere information eller materiale, er du velkommen til at kontakte netværkets facilitator (for kontaktoplysninger se Almennetværkets hovedside). ​

NÆSTE MØDE: 22. SEPTEMBER 2016

​Dagens tema: Sæsonstart, knallert og nye love...

Aftnerne er blevet mørkere. Dagen kortere. Æblerne falder modne ned fra træerne. Finansloven præsenteres. Badetøjet lugter af klor.

Alt sammen tegn på at sommeren er forbi. At kataloget er udsendt, at turene i klasserne er begyndt og at aftalerne nu rigtigt skal i hus med gamle og nye medarbejdere. Ungdomsskolen er ved at sprænges af ny vitalitet.

DAGENS PROGRAM    TILMELD

Tid og sted:

Ungdomsskoleforeningen

Rugårdsvej 9B

5000 Odense C

9:30-15:00

28. april 2016

Dagens Tema:

Metoder i ungeinddragelse

Ungdomsskolen skal udvikles. Gerne nedefra og indefra. Gerne med selv de svageste og dem der står udenfor – for at få dem med. Vi har brug for demokratiske fora og metoder der udvikler og fastholder ideer. Det kan ikke ske tilfældigt og uden metodevalg.

Ung Egedal og Svendborg Ungdomsskole videregiver deres erfaringer.

​​

Program


28. januar 2016

Dagens Temaer:

Virker det kriminalpræventive arbejde?

Rapporten Færre bliver udsat for kriminalitet fra Det Kriminalpræventive Råd fremlægges.

Markedsføring

2 cases fra Næstved og Nyborg om hvordan de har gjort for at få flere unge.

Program

2. DECEMBER 2015

Dagens Temaer:

  • Knallerter og veje til social deroute: Om tilbud til tiden…
  • Knallerter og 15-årige – erfaringsopsamling efter 3 år med ny ordning

Program

22. SEPTEMBER 2015

TEMA: UNGDOMMEN I FOKUS!​

Dagens oplæg:

Kia Egan og Veronica Pisinger vil i deres oplæg tage udgangspunkt i rapporten Ungdomssprofilen 2014 udgivet af Statens Institut for Folkesundhed. Derudover vil de i deres oplæg fortælle om deres netop færdiggjorte specialer: Det gode ungdomsliv og Emotionelle symptomer blandt unge med forældre med alkoholproblemer.

Tanja Møgeltoft Vestergaard fra Hedensted Ungdomsskole, afsluttede sin kandidatuddannelse i pædagogisk Antropologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet før sommerferien med specialet De unges stemme – overdøves den? Tanja fremlægger teserne i specialet og viser eksempler fra egen praksis på, hvordan det kan gøres – at give unge indflydelse i deres hverdag.

Program

22. april 2015

Tema: Realkompetencer og den åbne skole i fokus!

Dette var det første møde i det "nye" Almen netværk, hvor skolereformnetværket var overført til dette. Almen netværket skal stadig holde fokus på den almene ungdomsskole, men

dette er det første møde i det ”nye” Almen netværk, idet skolereformnetværket nu er overført til dette netværk. Fokuset i almen netværket vil stadig være den almene ungdomsskole. Dog vil der være elementer som berøre skolereformen, da denne har indflydelse på almen ungdomsskolen.

​Dagens oplæg:

Stine Hohwü-Christensen fra Dansk Folkeoplysnings Samråd har en årrække været bannerfører for realkompetencevurderinger og validering af uformel læring. Hun vil i sit oplæg introducere os for nye værktøjer på området og give os et indblik i mulighederne – også for ungdomsskolen på dette felt.

Kaare Manniche Ebert, Fiskebiolog fra Danmarks Sportsfiskerforbund vil fortælle om nye tiltag -både lokale og regionale. Kaare repræsentere en større virksomhed, hvor ungdomsskolen kunne være bindeledet ind til de lokale folkeskoler.

11. november 2014

Tema: KOM GLAD, GÅ BERIGET HJEM!

Almenundervisningen står meget centralt i ungdomsskolernes tilrettelæggelse. Der er stadig et væld af muligheder for at give glade unge tilrettelagt undervisning efter deres egne ønsker. Skolereformen har mange steder haft indflydelse på ungdomsskolernes tilbud. Det giver ikke kun negativt pres, men også nye muligheder.

Almennetværket vil igen sætte almenundervisningen i centrum og denne gang give den tid, der skal til for at runde området grundigt af. Vi skal snakke best practise (det gode danske ord) Fagindhold, kommunikation, tilrettelæggelse, den gode uundværlige underviser (og rekruttering). Pernille, Flemming og Leif er sat på dagsordenen, for at konkretisere tanker fra sidste møde. Men som altid: Vi vil meget gerne have flere aktuelle emner på bane.

Vi står klar til at besvare alle henvendelser på telefonen eller pr. mail.

​​Ungdomsskoleforeningen / Lumbyvej 19D, 5000 Odense C / CVR: 11923976