​Storbynetværk

Storbynetværket – eller 7-by-netværket som det også kaldes – er et forum for ledere i de 7 største byer/kommuner i Danmark. Netværket har en klar parallel til et tilsvarende netværk i KL-regi. Her drøftes aktuelle udfordringer og udvikling, og der erfaringsudveksles via faglige oplæg omkring uddannelses-politik generelt og ungdomsskolen specifikt, ligesom skoleformens arbejdsområder og -metoder er genstand for oplæg og dialog. ​

​Kontaktperson

Ejnar Bo Pedersen

Sekretariatschef 

Direkte tlf.nr.: 65 47 21 94 / Mobil: 21 78 05 79

Email: ebp@ungdomsskoleforeningen.dk 

Vi står klar til at besvare alle henvendelser på telefonen eller pr. mail.

​​Ungdomsskoleforeningen / Lumbyvej 19D, 5000 Odense C / CVR: 11923976