motivation 3​​
​                         
​                                Hvordan motiveres unge I UDSKOLINGEN?

Netværksmøde om intensiv læring d. 5. marts 2018

Kl. 9.30 - 15.00 (9.30 - 10.00 brød og kaffe/te)

      Slides fra netværksmødet kan du finde her:

       
​       På programmet er følgende:

  • Mette Pless, lektor på CeFU og medlem af Læringslokomotivets ekspertgruppe.
Mette er medforfatter til ”unges motivation i udskolingen” og vil præsentere os for CeFU’s nyeste forskning i, hvad der motiverer unge til læring og uddannelse samt hvordan de unges læringslyst kan styrkes.

  • Praksisoplæg fra ungdomsskoler, der i dagligdagen arbejder med at motivere de unge til læring og uddannelse.

  • Gruppedrøftelser i netværket, hvor fokus vil være på vidensdeling og erfaringsudveksling ift. arbejdet med unges motivation og lyst til læring – både i skolen, på intensive læringsforløb og måske også udenfor skolen.

        Deltagere

        Ledere og undervisere i ungdomsskoler og folkeskoler med interesse for at arbejde med unges                    motivation og lyst til læring.

        Sted

        Odin Havnepark, Mødecenter Fabrikken, lokale 19, Lumbyvej 17F, 5000 Odense C

        Prisen for deltagelse er:

        795 kr. for medlemmer

        995 kr. for dem, der ikke er medlem af Ungdomsskoleforeningen.

       Tilmelding

       Tilmelding skal ske inden d. 2.3.18

           ​ Tilmeld

intensive læringsforløb - Viden fra forskning og erfaringer fra praksis

Slides fra netværksmødet kan ses her​​:

TIRSDAG D. 28. NOVEMBER 2017

Tirsdag d. 28. november holdt Ungdomsskoleforeningen netværksmøde om intensiv læring. Temaet for dagen var: Intensive læringsforløb – viden fra forskning og erfaringer fra praksis. Oplægsholderne var bl.a. andre:

  • Frans Ørsted Andersen, lektor, phd. ved Aarhus Universitet, DPU, hvis forskning de sidste par år har været koncentreret om programmet ”Pædagogik på kanten.” Frans vil bidrage med oplægget: ”Forskning og erfaringsopsamling fra forløb med intensiv læring” – herunder brug af karakterstyrker, fixed/growth mindset, motivation, robusthed og relationskompetencer hos undervisere.

  • Praksisoplæg fra ungdomsskoler, der er en del af Ungdomsskoleforeningens intensive læringsforløb, Læringslokomotivet, der er støttet af Egmont Fonden. Læringslokomotivet blev afviklet for første gang i september, og 12 skoler på tværs af landet gennemførte 3 eller 4 ugers campforløb. Nogle af de opsamlede erfaringer vil blive videreformidlet på netværksmødet. Du vil bl.a. kunne høre om: Kommunal organisering af intensive læringsforløb i ungdomsskoler, Tilrettelæggelse og gennemførsel af undervisning på de intensive læringsforløb, Erfaringer med arbejdet med de personlige og sociale kompetencer på de intensive læringsforløb, Indsatser, der kan understøtte at udbyttet af det intensive læringsforløb fastholdes, når campforløbet er slut.

Netværksmøde d. 6. januar 2017

Intensiv læring - hvorfor og hvordan

Ungdomsskoleforeningen inviterede til netværksmøde om intensiv læring. Temaet for dagen var: Intensiv læring - hvorfor og hvordan. Oplægsholderne var blandt andre:


​Materialer fra dagen: ​

  • Hans Jørgen Dam fra Epinion, som længe har arbejdet med erfaringsopsmaling på intensive læringsforløb. Han har blandt andet arbejdet på et projekt udarbejdet af Epinion for MBUL.
  • Mads Pihlman Kristensen fra Horsens Ungdomsskole, som har undervist på Milife camp i Horsens. Mads vil dele de mange praksiserfaringer, man har gjort sig i Horsens Ungdomsskole ifm. turboforløb

Vi er på ​FAcebook!

På vores Facebook kan du følge med i vores arbejde, hvor vi poster billeder og videoer fra vores hverdag. Desuden vil du løbende blive opdateret omkring aktiviteter, udgivelser, netværks, konferencer m.m. 

Du er mere end velkommen til at give os et like og følge med. 

Vi glæder os til at se dig på Facebook.

Netværk - Intensiv læring ​

Netværket om Intensiv læring har fokus på videns- og erfaringsdeling om intensive læringsforløb. Her inddrages både eksterne og interne oplægsholdere, og som en naturlig del inddrages praksiserfaringer med intensive læringsforløb fra ungdomsskole regi. 

På baggrund af oplæggene vil der blive mulighed for erfaringsudveksling og gensidig inspiration i netværket.​

Målgruppen for netværksmødet er ledere og undervisere i ungdomsskoler samt samarbejdspartnere i forvaltninger og folkeskoler med interesse for intensiv læring.

Netværk for intensiv læring d. 19. marts 2019

Vi står klar til at besvare alle henvendelser på telefonen eller pr. mail.

​​Ungdomsskoleforeningen / Lumbyvej 19D, 5000 Odense C / CVR: 11923976