​FGU+ NETVÆRKSMØDE 9. APRIL

- FGU og perspektiver på Sammenhængende Kommunal Ungeindsats

​Program for dagen

9.30 Morgenbrød og kaffe

10.00​​ Velkomst og status på den politiske proces v. Ejnar Bo Pedersen, Ungdomsskoleforeningen

10.20​​ Sådan gør vi i Hedensted v. Grethe Riber Dam, Hedensted Ungdomsskole

 Herefter drøftelse af den lokale status fra de deltagende skoler

12.00 ​​Frokost

12.45​ Sammenhængende Kommunal Ungeindsats – Hvordan kan ungdomsskolen spille en rolle i det kommunale samarbejde?​ v. Lars Elmkjær, Vallensbæk Ungdomsskole

​Herefter drøftelse af lokale erfaringer med den kommunale ungeindsats. Hvordan bidrager jeres ungdomsskole?

13.45 ​​Produktionsskolernes nye virkelighed – et perspektiv fra den anden side. Hvordan tackler produktionsskolerne den omfattende ændring af deres virke?​ v. Michael Bjergsø, vicesekretariatschef, Produktionsskoleforeningen

14.45​​ Afrunding og tak for i dag

​​

TILMELD DIG HER

FGU+ NETVÆRK

​I oktober indgik Regeringen ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job”, en aftale som alle Folketingets partier nu bakker op om. Aftalen er mest kendt for oprettelsen af den Forberedende Grunduddannelse (FGU) – men ændrer også på en lang række andre punkter vilkårene for kommunernes forpligtelse og arbejde med unge, der er i risiko for at falde ud af uddannelsessystemet, og får således også indvirkning på ungdomsskolernes felt, når den træder i kraft med virkning fra august 2019. Primo 2018 påbegyndes forhandlinger og en høringsfase, hvor aftalen skal konkretiseres og omsættes til lov.

Ungdomsskoleforeningen har i oktober-november allerede

 • holdt informationsmøde for ungdomsskoler med deltagelse af bl.a. Undervisningsministeriet
 • temasat aftalens betydning for skoleformens virksomhedsområder på et åbent Storby-netværksmøde
 • ligesom foreningen bestyrelse på novembermødet har drøftet aftalens indhold og mulige indsatser med Ungdomsskoleforeningen (USF) medvirken

På baggrund af dette nedsætter vi et midlertidigt netværk, for alle medlemsskoler og andre interesserede, der skal diskutere og kvalificere dette arbejde.

Netværket, kaldet ’FGU+’, har første netværksmøde d. 24. januar 2018 og der vil være mødegange inden sommerferien.

Kommende møder:

 • D. 9. april 2018
  Oplæg om, hvordan andre aktører på området arbejder med FGU og de nye roller, bl.a. produktionsskoler og VUC. Samtidig drøftelse af samarbejdsområder for ungdomsskolerne med disse aktører og øvrige aktører i kommunen.
 • Før sommerferien (når lovgivningen er på plads)
  Den endelige lovgivning og betydning for ungdomsskolerne.
  Hvad er status lokalt? Og hvad gør vi fremadrettet

Kontakt Mads Søndergaard Thomsen på mst@ungdomsskoleforeningen for mere information om netværket. ​ 

TILMELD DIG HER

Ungdomsskoleforeningens høringssvar til FGU

​Onsdag. 21. februar udløb fristen for høringssvar til hele lovkomplekset omkring den nye Forberedende Grunduddannelse.

Ungdomsskoleforeningen har indleveret et høringssvar, der sammenfatter de opmærksomhedspunkter, som vi vurderer særligt vigtige ift. den endelige lovgivning.


Læs høringssvaret i sin helhed her.

Vi er på ​FAcebook!

På vores Facebook kan du følge med i vores arbejde, hvor vi poster billeder og videoer fra vores hverdag. Her vil du løbende blive opdateret omkring aktiviteter, udgivelser, netværks, konferencer m.m. 

Du er mere end velkommen til at give os et like og følge med. 

Vi glæder os til at se dig på Facebook.

Vi står klar til at besvare alle henvendelser på telefonen eller pr. mail.

​​Ungdomsskoleforeningen / Lumbyvej 19D, 5000 Odense C / CVR: 11923976