FGU+ NETVÆRK

​I oktober 2017 indgik regeringen ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job”, en aftale som alle Folketingets partier nu bakker op om. Aftalen er mest kendt for oprettelsen af den Forberedende Grunduddannelse (FGU) – men ændrer også på en lang række andre punkter vilkårene for kommunernes forpligtelse og arbejde med unge, der er i risiko for at falde ud af uddannelsessystemet, og får således også indvirkning på ungdomsskolernes felt, når den træder i kraft med virkning fra august 2019. Primo 2018 påbegyndtes forhandlinger og en høringsfase, hvor aftalen skulle konkretiseres og omsættes til lov.

Ungdomsskoleforeningen har i oktober-november 2017 allerede

  • holdt informationsmøde for ungdomsskoler med deltagelse af bl.a. Undervisningsministeriet
  • temasat aftalens betydning for skoleformens virksomhedsområder på et åbent Storby-netværksmøde
  • ligesom foreningen bestyrelse på novembermødet har drøftet aftalens indhold og mulige indsatser med Ungdomsskoleforeningens medvirken

På baggrund af dette har vi nedsat et midlertidigt netværk for alle medlemsskoler og andre interesserede, der skal diskutere og kvalificere dette arbejde. Netværket, kaldet FGU+, havde første netværksmøde d. 24. januar 2018.

Kontakt Mads Søndergaard Thomsen på mst@ungdomsskoleforeningen for mere information om netværket. ​ 

TILMELD DIG HER

Ungdomsskoleforeningens høringssvar til FGU

​Onsdag. 21. februar 2018 udløb fristen for høringssvar til hele lovkomplekset omkring den nye Forberedende Grunduddannelse. Ungdomsskoleforeningen har indleveret et høringssvar, der sammenfatter de opmærksomhedspunkter, som vi vurderer særligt vigtige ift. den endelige lovgivning.


Læs høringssvaret i sin helhed her.

Vi står klar til at besvare alle henvendelser på telefonen eller pr. mail.

​​Ungdomsskoleforeningen / Lumbyvej 19D, 5000 Odense C / CVR: 11923976