Intensive læringsforløb

I Læringslokomotivet afvikles intensive læringsforløb som campforløb, hvor elever forventes at deltage aktivt gennem hele dagen. Gennem forløbet vil eleverne styrke deres færdigheder inden for matematik og dansk og udvikle deres personlige og sociale kompetencer. 

På denne side kan du danne dig et overblik over den proces, som finder sted både før og efter et intensivt læringsforløb.

​Campforløb

Campforløbene afvikles i september som enten 3 eller 4 ugers camps med eller uden overnatning.

Campen afvikles på en lokation udvalgt af ungdomsskolen. Vi ser miljøskiftet som en vigtig del af selve læringsforløbet.

Campforløbet består af intensiv undervisning i dansk og matematik samt udvikling af personlige og sociale kompetencer. Arbejdet med de personlige og sociale kompetencer tager udgangspunkt i De 7 karaktertræk, som er visualiseret nedenfor. Du kan også læse mere om de forskellige karaktertræk her.

​​Campforløbet er et intensivt forløb, så der vil være undervisning og aktiviteter hver dag fra morgen til aften, hvilket giver mulighed for fordybelse og koncentration. Det indebærer også, at eleverne ikke kan deltage i deres normale fritidsaktiviteter i løbet af ugen.

Nedenstående grundskemaer er udarbejdet til brug som inspiration.
​Dette gælder campforløb både med og uden overnatning.

De 7 karaktertræk findes som plakater. Kontakt Hanne Kirk​ ved interesse, og få mere at vide.           


                                                 7 karaktertræk - plakatformat

​Visitation

​I hver kommune netsættes et visitationsudvalg, som skal udvælge de 20 elever, der skal deltage på campforløbet. Udvalget ledes af ungdomsskolelederen og består af:

  • Fagkonsulent fra forvaltningen
  • Repræsentant fra ungdomsskolen
  • Repræsentant fra folkeskolerne
  • Repræsentant fra UU
  • Evt. andre relevante partnere

Selve visitationsprocessen kan sammenfattes ud fra følgende punkter:

  • ​Ungdomsskolen informerer elever, lærere og forældre om Læringslokomotivet

  • Elever, der tilhører målgruppen, rekrutteres til forløbet af folkeskolen

  • Skolen og hjemmet udfylder et ansøgningsskema i fællesskab.
  • Ungdomsskolen er tovholder i et lokalt visitationsudvalg, der udvælger 20 elever blandt ansøgerne, som vurderes at kunne profitere af tilbuddet

Efterforløb​ - makkerordning, camphold og elevsamtaler

Elever, som deltager på de intensive læringsforløb, vil fortsat være koblet til deres folkeskoleklasse via en makkerordning og med en kontaktlærer, mens de er på camp. Makkerordningen skal sikre, at eleven undervejs har kontakt med kammerater i klassen, der får viden om elevens oplevelser på camp, ligesom eleven på camp via makkerordningen jævnligt får at vide, hvad der arbejdes med i hjemklassen. 

Kontaktlæreren har efter campforløbet løbende elevsamtaler med eleven. De skal medvirke til, at effekten af det intensive læringsforløb fastholdes gennem resten af skoleforløbet.

De 20 elever, der har deltaget på Læringslokomotivet, fortsætter med at mødes på et camphold i ungdomsskolen resten af skoleåret. Den vedvarende tilknytning til det sociale læringsfællesskab ses også som en mulighed for at fastholde det faglige, personlige og sociale læringsudbytte af campforløbet.

En beskrivelse af indsatserne i efterforløbet kan læses HER.

Vi står klar til at besvare alle henvendelser på telefonen eller pr. mail.

​​Ungdomsskoleforeningen / Lumbyvej 19D, 5000 Odense C / CVR: 11923976