Læs Epinions evaluering af Forældrekupeen ​

Rapporten er inddelt i 9 kapitler, hvoraf indledningen og hovedkonklusionerne udgør de første to. 

Kapitel 3 indeholder en kort beskrivelse af undervisernes baggrund i form af deres faglige profil og praktiske erfaring. 

Kapitel 4 indeholder en beskrivelse af planlægningen og forberedelsen til Forældrekupeen, herunder undervisernes oplevelse af uddannelsesdagene og materialerne i forberedelsen. 

Kapitel 5 sætter fokus på, hvorledes forældrene er blevet orienteret om tilbuddet, samt hvilke forventninger de havde til Forældrekupeen, inden forløbet blev igangsat. 

I kapitel 6 gennemgås erfaringerne med selve indholdet på de fem Forældrekupe-workshops, herunder oplevelsen af den overordnede pædagogiske tilgang og de konkrete aktiviteter. 

Til sidst i kapitel 4 præsenteres udviklingsforslag baseret på de fagprofessionelle og forældrenes erfaringer og holdninger. 

Kapitel 7 sætter fokus på forældredeltagelsen samt de initiativer, de fagprofessionelle har taget for at sikre en høj fastholdelsesprocent. I kapitlet præsenteres dertil en vurdering af omfanget samt varigheden af Forældrekupeen. 

Kapitel 8 udgør en vurdering af forældrenes oplevede udbytte af deres deltagelse i Forældrekupeen. Kapitel 9 giver en beskrivelse af den anvendte metode, herunder dataindsamlingen (selvregistreringsskema, spørgeskemaer og fokusgrupper) samt databehandling.

Vi står klar til at besvare alle henvendelser på telefonen eller pr. mail.

​​Ungdomsskoleforeningen / Lumbyvej 19D, 5000 Odense C / CVR: 11923976