​Intensiv læring skaber resultater, selvindsigt og motivation

Intensiv læring virker, men opfølgningen på læringscampen er afgørende for at fastholde den positive udvikling.

Midtvejsevalueringen af Læringslokomotivet viser, at elever på alle 12 afholdte camps klarer sig bedre på faglige test, mens især målingerne af deres sociale og personlige kompetencer viser markante forbedringer på karaktertræk som selvindsigt, indre motivation og samarbejdsevne. Elevernes evne til at gå i skole forbedres.

​”Hun er gået fra at gå helt i baglås til meta-kognition: ’Jeg kan godt se, at det her ikke er så godt, så gør vi sådan her i stedet’. Jeg har haft hende i 2 år, og jeg kan bare se, at der er sket et eller andet med hendes forhold til sig selv” – Kontaktlærer i Epinions evalueringsrapport

Epinions evaluering blev præsenteret af Hans Jørgen Dam tirsdag d. 6. februar 2018, hvor Ungdomsskoleforeningen havde inviteret ungdomsskoler og andre interessenter til midtvejskonference.

​Hent og læs evalueringsrapporten her. ​

Se video fra konferencen med Camilla Bjerre Damgaard, programchef Egmont Fonden, Hans Jørgen Dam, evaluator fra Epinion og Hanne Kirk, programchef for Læringslokomotivet:

Se mere video fra konferencen​ med Mette With Hagensen, Formand for Skole og Forældre, Leon Sebbelin, Formand for Børne- og kulturudvalget i KL og borgmester i Rebild Kommune, Lene Tanggaard, Professor v. Institut for Kommunikation og Psykologi, Anna-Mai, Elev på Læringslokomotivet i Nyborg Torben Steen, Chefkonsulent for skoler og specialundervisning, Skanderborg Kommune samt Gitte Schultz Iversen, Projektleder fra Ung Aabenraa .


Overordnet set blev Læringslokomotivet af evaluator Hans Jørgen Dam rost for:

  • en meget overbevisende udrulning og implementering
  • ​at indsatsteorien blev implementeret efter planen på alle vigtige parametre
  • ​at Ungdomsskoleforeningen og ungdomsskolernes ekspertise og potentialer blev foldet ud for fuld styrke. Det har været ret imponerende at følge.
  • ​et godt samarbejde med grundskolen - det var der i forvejen og projektet har vist at potentialet for endnu mere og bedre samarbejde er stort.
  • ​alt i alt en overbevisende showcase, I kan være meget stolte af.

laeringslokomotivet-evaluering-2018-hans-joergen-dam-epinion

PERSONLIGE OG SOCIALE KOMPETENCER FORBEDRES MARKANT

I evalueringen af effekten indgår non-kognitive målinger før og efter campen, som altså viser at eleverne får styrket deres personlige og sociale kompetencer markant. Dette bliver bekræftet af elevernes kontaktlærere på grundskolen både i den kvantitative undersøgelse og i fritekst-svarene:

”Eleven er kommet tilbage med en række ’værktøjer’, eleven kan benytte sig af i den konkrete undervisningssituation. Disse ’værktøjer’ har gjort, at eleven har haft et større gå-på-mod i forhold til lidt svære faglige opgaver.” – Kontaktlærer i Epinions evalueringsrapport

Sammenligner man kontaktlærernes svar på de forskellige camp-typer, er det især camps med overnatning der har særlige potentialer mht. at skabe de personlige og sociale udviklinger som kontaktlærerne bemærker.

Når eleverne vender tilbage til deres klasse, er modtagelsen og et godt efterforløb afgørende for at deres positive forandring fastholdes. Det viser forskningen om intensiv læring også.

Læringslokomotivet evaluering 2018  professor Lene Tanggaard

Professor v. Institut for Kommunikation og Psykologi, Lene Tanggaard, havde fået evalueringen til gennemlæsning inden konferencen. Lene Tanggaard kunne berette at evalueringen flugtede godt med forskningen om intensiv læring:

”Den hidtidige forskning og evalueringen af Læringslokomotivet viser, at intensiv læring virker. Og jo ringere udgangspunkt, desto mere effekt. Men programmet skal følges op. Her er det rette skole-, fritids- og hjemmemiljø afgørende. Man kan godt øge sin læsescore, men den vedvarende effekt fordrer at man har bøger i reolen.”

PROJEKTØRLYS I ØJNENE

Tidligere på dagen havde Leon Sebbelin, Formand for Børne- og kulturudvalget i KL og borgmester i Rebild Kommune, indledt konferencen:

”KL giver fuld opbakning til Læringslokomotivet. Det er stærkt at projektet binder skole og virkeligheden udenfor sammen for vores børn og unge. Ungdomsskolen er en afgørende brik i at få unge videre til ungdomsuddannelse og arbejdsmarkedet. Det er er en styrke ved projektet at det skaber samarbejde på tværs af institutioner i kommunen og også samarbejde mellem kommuner. Vi skal sørge for at vores unge får lys i øjnene hver dag. Jeg oplevede da jeg mødte de unge i campen i Rebild at de havde ikke blot lys men projektørlys i øjnene.”

Læringslokomotivet evaluering 2018 Leon Sebbelin

Netop lys i øjnene på udsatte unge er det der driver Egmont Fondens flerårige fokus på intensiv læring. Camilla Bjerre Damgaard, Programchef Egmont Fonden, fortalte om starten på Læringslokomotivet:

”Det er et par år siden jeg inviterede Ejnar (Ejnar Bo Pedersen, Sekretariatschef i Ungdomsskoleforeningen, red.) på en kop kaffe for at drøfte intensiv læring og 15%-udfordringen. Vi ønskede at sprede de gode resultater fra andre turboforløb. Ungdomsskolen er en aktør som både har kontakt til skolen, til hjemmet og til andre dele af samfundet. Derfor var ungdomsskolerne den oplagte partner til at drive Læringslokomotivet.”

Hanne Kirk, Programleder af Læringslokomtivet, takkede for de fine ord og sagde at Ungdomsskoleforeningen ”er glade for samarbejdet og den uvurderlige støtte.”

TRO PÅ DET OG GIV ALDRIG OP

Derefter introducerede Hanne dagens publikumsfavorit, eleven Anna-Mai, som har deltaget i Læringslokomotivet i Nyborg. Inden campen var hun meget genert og havde svært ved at holde oplæg. I dag stod hun på scenen foran en forsamling på over 100 voksne til en Q&A med Hanne Kirk. Herremodigt!

”Efter forløbet er jeg ikke længere så bange for at lave fejl, når jeg holder oplæg. Jeg er ikke så genert og jeg kan bedre følge med i skolen nu.” – Anna-Mai, elev på Læringslokomotivet i Nyborg

laeringslokomotivet-evaluering-2018-hanne-kirk-anna-mai

​​

Vi fik flere praksisnære erfaringer fra Helle Bitsch Pedersen, Projektleder Læringslokomotivet Rebild og Jens Skov Jørgensen, Ungdomsskoleleder Rebild Ungdomsskole. Efter deres oplæg spurgte deltagerne i salen blandt andet ind til den vigtige opfølgning med grundskolerne efter campen.

​”Skolerne har investeret i samarbejdet, hvilket gør dem mere interesserede i at tage opfølgningen seriøst. Vi har måske også været lidt irriterende og selv brugt et af Læringslokomotivets 7 karaktertræk, “giv aldrig op”, overfor skolerne.” - Helle Bitsch Pedersen, Projektleder Læringslokomotivet Rebild


laeringslokomotivet-evaluering-2018-rebild-ungdomsskole

​Inden frokost blev formiddagen rundet af med endnu et spændende oplæg. Torben Steen, Chefkonsulent for skoler og specialundervisning, Skanderborg Kommune, sagde:

”Læringslokomotivet er en gave, fordi det er et forbilledligt eksempel på hvordan vi skal drive skole. Vi skal se muligheden i at bruge ungdomsskolen som et “fælles tredje”. Ungdomsskolen kan være med til at skabe ny viden, fordi de ikke møder samme modstand, som hvis man lavede lignende tiltag på skolerne. Vi skal have politisk opbakning og budgetmæssig opbakning til at fortsætte tilbuddet.”

Tak til alle oplægsholdere og deltagere for en spændende dag. Ungdomsskoleforeningen og vores samarbejdspartnere er glade for den gode evaluering, som overordnet set viser at skolernes store arbejde med intensiv læring bærer frugt. Vi ser frem til i runde 2 af Læringslokomotivet at arbejde videre med det, vi nu ved virker, og med de områder, hvor der er plads til tilpasninger, nytænkning og tættere samarbejde med grundskolen.

Tak til Uddannelsesforbundet og LU for støtte til dokumentation af konferencen.

Foto & videoproduktion: Stagbird

Tekst & web: God Kommunikation

 

SLIDES FRA EVALUERINGSKONFERENCEN

Camilla Bjerre Damgaard, Egmont Fonden

Hans Jørgen Dam, Epinion

​​Lene Tanggaard, Aalborg Universitet

Torben Steen, Skanderborg kommune

Helle Bitsch Petersen og Jens Skov Jørgensen

Ungdomsskoleforeningen

Vi står klar til at besvare alle henvendelser på telefonen eller pr. mail.

​​Ungdomsskoleforeningen / Lumbyvej 19D, 5000 Odense C / CVR: 11923976