​Evaluering af Læringslokomotivet 2019

Konference: Bedst sammen – hvad virker i samarbejdet omkring unge i læringsvanskeligheder?

Den 6. februar 2019 holdt Ungdomsskoleforeningen konference på Learnmark i Horsens, hvor godt 100 deltagere skulle høre, hvordan man bedst hjælper unge i læringsvanskeligheder og hvad den samlede evaluering af Læringslokomotivet viser. Epinions samlede evaluering af elevernes udbytte af Læringslokomotivet, som den blev præsenteret på konferencen kan ses her

De elever, som er mest udfordrede, er dem, som udvikler sig mest

Dagen startede med et oplæg af Christian Christrup Kjeldsen fra DPU, som har forsket i effekterne af intensive læringsforløb og fortalte bl.a., at de elever, som er mest udfordrede som udgangspunkt, er dem, som har mest gavn af forløbene.

Christian sluttede af med at konkludere, at der kan være en værdi i, ikke kun at se på et gennemsnit, men også gå i dybden med den enkelte elev. Altså gå fra et kvantitativt perspektiv, hvor man kigger på tal, til et mere kvalitativt perspektiv, hvor man f.eks. ser nærmere på de elever, som havde et godt forløb, overfor de elever, som ikke havde noget egentligt udbytte af forløbet. Ligeledes er Christian og hans kolleger sikre på, at intensive læringsforløb vil sætte sig spor i det pædagogiske landskab.

Se video fra konferencen med Christian Kjeldsen, DPU, Nikolaj Schollert Larsen, Epinion og Andreas Rasch, VIA University College

Den samlede evaluering af Læringslokomotivet viser samme gode resultater som midtvejsevalueringen

Konklusionerne fra Epinions præsentation af evaluering af Læringslokomotivet viser overordnet de samme resultater som midtvejsevalueringen, og nu indeholder evalueringen data fra både 2017 og 2018. Der er signifikante fremgange på de 3 faglige parametre – læsning, retskrivning og matematik, især i matematik. Som Christian påpegede tidligere på dagen, ser man også på Læringslokomotivet den største fremgang hos de elever, som har det svageste faglige udgangspunkt. At matematik har den største fremgang, kan derfor også skyldes, at det var her eleverne havde det laveste udgangspunkt.

Evalueringen viser også fremgang på stort set alle non-kognitive parametre, men der er en lille forskel på de fire forskellige camp-typer. Den 4 ugers camp med overnatning løfter de non-kognitive kompetencer mest.​

ll hjemmeside

Evalueringen har via survey også haft fokus på efterløbet for eleverne og deres tilbagevenden til egen klasse.

Eleven er kommet tilbage med en stor portion selvtillid, og et helt andet mod ift. at skulle fremlægge og have ordet foran resten af klassen. Eleven har vist troen på sig selv” Kontaktlærer

Kontaktlærerne oplever dog også, at det kan være en udfordring for eleverne at komme tilbage til deres klasse og fastholde forandringen. Kontaktlærerne er imidlertid alle enige om, at eleverne har udviklet sig både fagligt, personligt og socialt.

Se mere video fra dagen, hvor ungdomsskolerne fortæller om deres erfaring med Læringslokomotivet og de vigtigste pointer fra konference

​​Hvad hjælper det med længere skoledage? Man kan jo ikke koncentrere sig alligevel

Herefter introducerede Hanne dagens publikumsfavoritter, eleverne Sille og Louise, som deltog på Læringslokomotivet i Vejle i 2018 og Melanie, som deltog på Læringslokomotivet i Skanderborg i 2017. De 3 piger fortalte om udvælgelsen til forløbet, selve camp-forløbet og tiden efter.

Pigerne fortalte om campen, og hvordan den adskilte sig fra en normal skoledag. Sille og Louise beskrev, at når dagen begyndte, skulle de ”tjekke ind” og fortælle, hvad de ville bidrage med. De skulle også ”tjekke ud” om aftenen og fortælle om det gode, de havde oplevet i løbet af dagen. Melanie fortalte, at hun godt kunne lide at undervisningen var tilrettelagt på en anden måde på camp og indeholdt flere aktiviteter. Hun var vant til de sad ved computere, men på campen skulle de røre sig og lave stafetløb. Hun oplevede også andre undervisere og et andet læringsrum, hvor de sad på paller.

Efter campen fortalte pigerne, at det var rart at se deres klassekammerater, men de savnede også deres nye venner, og det var svært at sige farvel.

ll hjemmeside 1

Jeg ser meget positivt tilbage. Det var en stor oplevelse for mig. Man har stadig kontakt med dem, som man var i klasse med. Man nyder de øjeblikke man havde, og alt det man har fået med, både personligt, men også socialt og fagligt” - Melanie, elev på Læringslokomotivet i Skanderborg

Pigerne var alle enige om, at de ville anbefale Læringslokomotivet til andre.

Intensive læringsforløb støtter specifikke sider af børn og unges faglige udvikling

Efter frokost hørte deltagerne et oplæg af Andreas Rasch-Christensen, som er forsknings- og udviklingschef ved professionshøjskolen VIA University College. Han fortalte, hvilke udfordringer vi ser i uddannelsessystemet for udsatte børn og unge, og hvilke indsatser man kan igangsætte for at understøtte de unges faglige, personlige og sociale udvikling. I forhold til intensive læringsforløb havde han fokus på, at forløbene støtter specifikke sider af børn og unges faglige udvikling. Det er derfor også vigtigt at understøtte de unges dannelse, sociale udvikling og trivsel, hvilket Læringslokomotivet har fokus på. Samtidig er det også vigtigt at sikre sammenhængen mellem interventionen (det intensive læringsforløb) og efterforløbet. Det er altså vigtigt, at forløbene bliver en integreret del af ungdomsskolen, hvilket netop er tilfældet med Læringslokomotivet.

Slides fra evaluerinskonferencen​

Fælles oplæg

Workshop A

Workshop B

Workshop C

Vi står klar til at besvare alle henvendelser på telefonen eller pr. mail.

​​Ungdomsskoleforeningen / Lumbyvej 19D, 5000 Odense C / CVR: 11923976