​Musik i ungdomsskolerne og -klubberne

​Når ungdomsskoler og -klubber spiller musik offentligt fx til fester, ved koncerter og andre arrangementer skal der iflg. ophavsretsloven indhentes tilladelse fra ophavsmanden, og der skal betales et vederlag for brug af musikken. I praksis sker det gennem KODA, som repræsenterer komponister, sangskrivere og musikforlag.

Når musikken helt eller delvis spilles fra grammofonplader, bånd, CD'er eller lignende, skal der også betales til Gramex, som repræsenterer de udøvende kunstnere og pladeselskaberne. Betalingen til Gramex opkræves tillige af KODA, som også oplyser om vederlagets størrelse.

Iflg. en Højesteretsdom skal ungdomsskoler og klubber dog ikke betale til KODA og Gramex, når musikken anvendes i klublokalerne som baggrundsmusik for medlemmerne, ved enkeltstående arrangementer for medlemmerne eller ved filmforevisninger for medlemmerne.

Er klubben derimod arrangør af et åbent arrangement, hvor folk uden nærmere tilknytning også har adgang, skal der betales for musikforbruget.

Benyttes musikken som en del af ungdomsskolens hjemmeside, skal man være opmærksom på, at der også her skal betales, ligesom der stilles krav om betaling, hvis man henter musik ned fra nettet (se nedenfor).

Aftaler om brug af musik på internet kan indgås på KODA’s hjemmeside www.koda.dkVær opmærksom på, at der også skal betales for musik fremført fra radio, TV, video – herunder musik fra film. Dette gælder dog ikke film fra Det danske Filminstitut, som frit kan vises.

KODA skal have modtaget en ansøgning om tilladelse senest 8 dage før arrangementet afholdes. Hvis ansøgning ikke foreligger 8 dage før arrangementet, kan KODA opkræve et forhøjet vederlag og i gentagelsestilfælde nedlægge fogedforbud mod musikbrugen.

Oplysninger om aktuelle priser kan fås ved henvendelse til KODA eller findes på www.koda.dk, hvor også ansøgnings- og indberetningsskema kan hentes ned.

Tilladelsen omfatter ikke dramatiske opførelser af revy, teaterforestillinger, musicals og lignende. Få nærmere vejledning herom hos KODA. Tilladelsen omfatter heller ikke retten til at indspille de fremførte værker på lyd, videobånd, film eller et digitalt medie.

Digital kopiering af musik er ikke tilladt. Dvs., at ungdomsskolen ikke må kopiere sine cd’er eller DVD’er og ej heller brænde musikfiler, der er hentet ned fra nettet, over på en cd eller et andet digitalt medie.

KODA, Lautrupsgade 9, 2100 København Ø

Koda's undeservice

Hjemmeside: www.koda.dk E-mail: kunde@koda.dk

Yderligere information om Gramex og NCB kan findes på www.gramex.dk og www.ncb.dk

​Koda/Gramex-aftale for ungdomsskoler, der ikke er dækket af anden aftale

I Danmark er det ved lov om ophavsret fastsat, at man ikke offentligt kan fremføre eller afspille musik uden at betale afgift til rettighedsindehaverne. Komponistrettighederne administreres af KODA, mens de udøvende kunstneres rettigheder varetages af Gramex.

En dom fra 1999 slår fast, at musikaktiviteter i (ungdoms)klubber er gratis og musikken vederlagsfrit skal stilles til rådighed for eleverne/medlemmerne. Der er imidlertid en række gråzoner i forbindelse med klubbernes aktiviteter, som ikke er dækket uden en aftale med KODA/Gramex: Gæster, foræl-drearrangementer, fællesarrangementer med andre klubber mm.

På opfordring fra en række ungdomsskoler har Ungdomsskoleforening derfor indgået aftale med KODA/ Gramex for musikaktiviteter i ungdomsskoleklubber.

Det betyder at ungdomsskoler, der ikke er dækket af anden aftale, nu kan lave mellemafregning til KODA/Gramex via Ungdomsskoleforeningen.

Man bliver kun omfattet af ordningen, hvis man tilmelder sig. Tilmeldingen er bindende indtil den op-siges skrifteligt og man har modtaget bekræftelse herpå. Man kan tilslutte sig (eller framelde sig) af-talen med virkning fra 1. januar. Framelding skal ske skriftligt med senest 3 måneders varsel. Ung-domsskoleforeningen er pligtig til at oplyse antallet af klubber tilmeldt ordningen til KODA/Gramex senest inden udgangen af kalenderåret (data hentes fra den indberettede ungdomsskolestatistik). Herefter fremsendes faktura til foreningen primo året i aftalens løbetid. Betalingen opkræves herefter de ungdomsskoler der er omfattet af aftalen, normalvis i 1. kvartal.

KODA/Gramex betalingen udgør for 2015 kr. 125 pr. år pr. klub. Ungdomsskoleforeningen beregner derudover et mindre ekspeditionsgebyr for ydelsen på kr. 100 pr. år.

Sådan gør du:

  1. Udfylder tilmeldingsblanketten og sender den til Ungdomsskoleforeningen på cb@ungdomsskoleforeningen.dk.
  2. Ungdomsskoleforeningen bekræfter efter modtagelse din tilmelding til ordningen.
  3. Foreningen afregner én gang om året til KODA/Gramex for de skoler der er tilmeldt ordningen (januar).
  4. Ungdomsskoleforeningen sender herefter en faktura til Ungdomsskolen (1. kvartal).
​​​

Hent tilmeldingsblanket

Vi står klar til at besvare alle henvendelser på telefonen eller pr. mail.

​​Ungdomsskoleforeningen / Lumbyvej 19D, 5000 Odense C / CVR: 11923976