​METODE- OG KVALITETSUDVIKLING I UNGDOMSSKOLERNES HELTIDSUNDERVISNING

- Også kaldet HU-projektet

Ungdomsskoleforeningen har i samarbejde med Uddannelsesforbundet og Landsforeningen af skoleledere iværksat projektet ’Metode og kvalitetsudvikling i ungdomsskolernes heltidsundervisning – med sigte på flere unge i uddannelse’. Formålet er at identificere ek-sempler på god undervisningspraksis i ungdomsskolens heltidsundervisning med henblik på at forfine og udvikle nye pædagogiske og didaktiske metoder og værktøjer til de samlede heltidsundervisningstilbud.​ ​

Projektet skal bidrage til, at flere unge, der har gået i heltidsundervisningen i ungdomsskolen, påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Faserne i projektet​

FASE 1: ”Etablering, analyse og metodeudvikling”

Projektledelsen udvælger i samarbejde med følgegruppen fem model-ungdomsskoler med forskellig geografisk beliggenhed og faglig profil. Modelskolerne skal have særlig inspirerende praksis og erfaringer (resultater), der taler for, at deres metoder kan bredes ud i kredsen af HU-tilbud. Tiltag, der virker, analyseres og beskrives af projektleder i samarbejde med modelskolerne, så andre kan bruge dem. Metoder og værktøjer indsamles, forfines og udarbejdes for ”afprøvning” på HU-lærere i 2013

FASE 2: ”Udvikling og afprøvning”

Værktøjer (elektroniske og fysiske) justeres, gøres åbent tilgængelige og brugbare for andre og implementeres via undervisning af nye skolers lærere.

FASE 3: ”Evaluering og forankring”

Forankring af projektets metoder og resultater forventes at ske løbende gennem hele projektet. Fortsat undervisning og måling på, om eleverne fastholdes i ungdomsuddannelse. Evaluering og afrapportering.​

For yderligere information se: 

​Arbejdsgruppen

Arbejdsgruppens medlemmer:

 • Medarbejdere fra Nyborg ungdomsskole
 • Medarbejdere fra Faxe ungdomsskole
 • Medarbejdere fra Høje-Taastrup ungdomsskole
 • Medarbejder fra Silkeborg ungdomsskole
 • Medarbejdere fra Lemvig ungdomsskole
 • Per Vafai-Blom, Projektleder, Ungdomsskoleforeningen​

​Følgegruppen

​Følgegruppens medlemmer:

 • ​Henrik Hald Krog, Bestyrelsesmedlem, Landsforeningen af Ungdomsskoleledere
 • Jan Andreasen, Formand for ungdomsskolelærerne, Uddannelsesforbundet
 • Lasse Johansson, Viceinspektør, Haderslev Ungdomsskole
 • Bo Ertmann, Forskningsleder, Teori- og Metodecentret
 • Christian Schultz, Uddannelseskonsulent, Danske Erhvervsskoler
 • Bjarne Juhl Olesen, Bestyrelsesmedlem, UUDanmark
 • Per Christensen, Ungdomsskoleforeningen - bestyrelse
 • Ejnar Bo Pedersen, Centerleder, Ungdomsskoleforeningen
 • Per Vafai-Blom, Projektleder, Ungdomsskoleforeningen

Vi er på ​FAcebook!

På vores Facebook kan du følge med i vores arbejde, hvor vi poster billeder og videoer fra vores hverdag. Her vil du løbende blive opdateret omkring aktiviteter, udgivelser, netværks, konferencer m.m. 

Du er mere end velkommen til at give os et like og følge med. 

Vi glæder os til at se dig på Facebook.

Vi står klar til at besvare alle henvendelser på telefonen eller pr. mail.

​​Ungdomsskoleforeningen / Lumbyvej 19D, 5000 Odense C / CVR: 11923976