​METODE- OG KVALITETSUDVIKLING I UNGDOMSSKOLERNES HELTIDSUNDERVISNING

- Også kaldet HU-projektet

Ungdomsskoleforeningen har i samarbejde med Uddannelsesforbundet og Landsforeningen af skoleledere iværksat projektet ’Metode og kvalitetsudvikling i ungdomsskolernes heltidsundervisning – med sigte på flere unge i uddannelse’. Formålet er at identificere ek-sempler på god undervisningspraksis i ungdomsskolens heltidsundervisning med henblik på at forfine og udvikle nye pædagogiske og didaktiske metoder og værktøjer til de samlede heltidsundervisningstilbud.​ ​

Projektet skal bidrage til, at flere unge, der har gået i heltidsundervisningen i ungdomsskolen, påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Faserne i projektet​

FASE 1: ”Etablering, analyse og metodeudvikling”

Projektledelsen udvælger i samarbejde med følgegruppen fem model-ungdomsskoler med forskellig geografisk beliggenhed og faglig profil. Modelskolerne skal have særlig inspirerende praksis og erfaringer (resultater), der taler for, at deres metoder kan bredes ud i kredsen af HU-tilbud. Tiltag, der virker, analyseres og beskrives af projektleder i samarbejde med modelskolerne, så andre kan bruge dem. Metoder og værktøjer indsamles, forfines og udarbejdes for ”afprøvning” på HU-lærere i 2013

FASE 2: ”Udvikling og afprøvning”

Værktøjer (elektroniske og fysiske) justeres, gøres åbent tilgængelige og brugbare for andre og implementeres via undervisning af nye skolers lærere.

FASE 3: ”Evaluering og forankring”

Forankring af projektets metoder og resultater forventes at ske løbende gennem hele projektet. Fortsat undervisning og måling på, om eleverne fastholdes i ungdomsuddannelse. Evaluering og afrapportering.​

For yderligere information se: 

​Arbejdsgruppen

Arbejdsgruppens medlemmer:

 • Medarbejdere fra Nyborg ungdomsskole
 • Medarbejdere fra Faxe ungdomsskole
 • Medarbejdere fra Høje-Taastrup ungdomsskole
 • Medarbejder fra Silkeborg ungdomsskole
 • Medarbejdere fra Lemvig ungdomsskole
 • Per Vafai-Blom, Projektleder, Ungdomsskoleforeningen​

​Følgegruppen

​Følgegruppens medlemmer:

 • ​Henrik Hald Krog, Bestyrelsesmedlem, Landsforeningen af Ungdomsskoleledere
 • Jan Andreasen, Formand for ungdomsskolelærerne, Uddannelsesforbundet
 • Lasse Johansson, Viceinspektør, Haderslev Ungdomsskole
 • Bo Ertmann, Forskningsleder, Teori- og Metodecentret
 • Christian Schultz, Uddannelseskonsulent, Danske Erhvervsskoler
 • Bjarne Juhl Olesen, Bestyrelsesmedlem, UUDanmark
 • Per Christensen, Ungdomsskoleforeningen - bestyrelse
 • Ejnar Bo Pedersen, Centerleder, Ungdomsskoleforeningen
 • Per Vafai-Blom, Projektleder, Ungdomsskoleforeningen

Vi står klar til at besvare alle henvendelser på telefonen eller pr. mail.

​​Ungdomsskoleforeningen / Lumbyvej 19D, 5000 Odense C / CVR: 11923976