Understøttende undervisning​

På denne side har vi samlet inspirationsmateriale til samarbejdet om understøttende undervisning. Understøttende undervisning er en del af folkeskolereformen som trådte i kraft i 2014, og har til formål at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, motivation og trivsel samt at skabe en mere varieret skoledag. Du kan læse mere om lovgivningen bag den understøttende undervisning her.

​Engelsk pro, KKU

Engelsk Pro giver eleverne mulighed for at benytte engelsk, som et arbejdsredskab til modtagerrettet kommunikation og en større samfundsforståelse. Med Engelsk Pro bliver eleverne bedre til at strukturer deres tanker, formulere deres meninger/holdninger om diverse samfundsmæssige emner og mundtligt deltage i debatter om aktuelle emner.​

Læs hele projektbeskrivelsen her.

​filmprojekt, ung egedal

Filmprojektet i Ung Egedal er et procesorienteret undervisningsforløb med professionelle instruktører, hvor eleverne bliver introduceret for filmediet. 

Projektet er klasseorienteret, og stiller krav til elevernes evne til at samarbejde om en løsning af en konkret opgave. I filmprojektet bliver eleverne tildelt en specifik rolle som f.eks. instruktør, skuespiller, klipper, lydmand osv. og modtager undervisning heri.

Læs hele projektbeskrivelsen her

​Fiskeskolen, Ung nord

Hos fiskeskolen vil eleverne ​blive præsenteret for alle aspekter af fiskeri- natur og miljø, fiskekendskab og teknikker. 

Målet med undervisningen er, at eleverne opnår en alsidig viden om natur og miljø, læring af lystfiskeri, vandplanter og vandkvalitet, fisken som ernæring og tilberedning af fisk. Eleverne stifter bekendtskab med lystfiskeri og natur som fritidsinteresse i en forening.

Læs hele projektbeskrivelsen her.

FRILUFTsDAGE, ungnorddjurs

​I UngNorddjurs har man i samarbejde med Ørum skole lavet friluftsdage, som skal understøtte fagene fysik, kemi, geografi, historie, kultur og bevægelse. 

​I dette forløb bliver de unge præsenteret for natur-diversitet, de for en forståelse for hvordan man kan og må færdes i den danske natur, skov og strand. 

Læs hele projektbeskrivelsen her

​Konflikthåndtering & elevmægling, Ungnorddjurs

Konflikthåndtering og elevmægling er et temaforløb som er bygget op om isbjergmodellen. I forløbet arbejdes der med anerkendelsen af sig selv og andre, kommunikation, samarbejde og konstruktiv konflikt-håndtering. 

Eleverne får kendskab til  konstruktiv konflikt-håndtering, og hvordan den enkelte kan håndtere sine egne konflikter og hjælpe sine kammerater. 

Læs hele projektbeskrivelsen her.

​milife, randers & horsens ungdomsskole

​Milife er et udviklings- og undervisningsforløb for unge mellem 13 og 25 år, der styrker deres sociale og personlige kompetencer.

Med MILIFE har man en særligt fokus på at udvikle de unges sociale og personlige kompetencer samt at hjælpe dem på vej mod uddannelse, job og et godt voksenliv.

Læs mere om MILIFE her.

​projektworkshop, ung egedal

Projektworkshoppen er et procesorienteret under-visningsforløb, som præsenterer eleverne for de traditionelle projektfaser, samt giver dem praktisk erfaring med eget miniprojekt og redskaber til evaluering.

Læs hele projektbeskrivelsen her.

​tekstil og design, ung nord

​I tekstil og design får de unge muligheden for at omsætte deres egne ideer til produkt. De lærer bl.a. at udforme skitser og modeller til brug i arbejds-processen.

Formålet er, at de unge lærer at forstå sammenspillet mellem ideer, planlægning og udførelse. Projektet afsluttes med en fremvisning arrangeret af de unge, hvor de præsentere deres produkter/kostumer, hvilket er med til at styrke deres selvtillid og selvværd. 

Læs hele projektbeskrivelsen her.

​ung i byen, ung egedal

​I Ung i Byen bliver der sat fokus på de unge i den periode, hvor de begynder at feste på egen hånd.

I forløbet bliver de unge præsenteret for ungdoms-dilemmaer som bl.a. alkohol, sex, sociale medier og webetik, vold, hærværk og kammeratskab. 

Derudover er fokus på egen og kammeraters adfærd, forebyggelse af risici i aften og nattelivet og kendskab til straffeloven. 

Læs hele projektbeskrivelsen her

YOga, KKU​

Yoga som understøttende undervisning er for elever med indlæringsvanskeligheder, og har fokus på koncentration i læringssammenhæng og generel trivsel. I yoga undervises der i grundlæggende øvelser, som specielt er rettet mod koncentrationsevnen. ​

Engskolen har ønsket at arbejde med yoga som en af de metoder, der kan medvirke til øget koncentration og trivsel – og på den måde øge indlæringen – for at gøre børnene så dygtige som muligt.

Læs hele projektbeskrivelsen her.

Vi står klar til at besvare alle henvendelser på telefonen eller pr. mail.

​​Ungdomsskoleforeningen / Lumbyvej 19D, 5000 Odense C / CVR: 11923976