​salto-youth

Salto-youth arbejder indenfor Erasmus+ Ungdomsprogrammet og EU-programmet for uddannelse, træning, unge og sport. 

Det står for at støtte og give avanceret læring - og træningsmuligheder for unge. Salto-youth netværket består af 6 ressourcecentre, som hver især arbejder med et specifikt emne indenfor ungeområdet. 

De 6 centre er:

  • Østeuropa og Kaukasus
  • Middelhavslandene
  • Inklusion og mangfoldighed
  • Deltagelse og information
  • Sydøsteuropa
  • Træning og samarbejde

salto-youth logo

​​Som en del af den Europæiske Kommissions træningsstrategi, yder Salto-youth uformelle læringsressourcer for ungdomsarbejdere og ungdomsledere. Derudover organiserer Salto-youth træning -og kontaktskabende aktiviteter for at understøtte organisationer og nationale institutioner indenfor rammerne af Erasmus+ Ungdomsprogrammet.

Hvis man gerne vil arbejde internationalt, men ikke helt ved hvad det kræver, kan man finde en kompetencemodel for ungdomsarbejdere på hjemmesiden under ’Training & Cooperation’ og dernæst vælge ’Youth workers’. Her vil man kunne downloade ’ETS Competence Model for Youth Workers to Work Internationally’.

Vi står klar til at besvare alle henvendelser på telefonen eller pr. mail.

​​Ungdomsskoleforeningen / Lumbyvej 19D, 5000 Odense C / CVR: 11923976