Europe Goes Local

Europe Goes Local er et strategisk samarbejde imellem nationale Erasmus+ Ungdom institutioner og deres partnere.

EGL er et projekt, som støtter ungdomsarbejde på det kommunale niveau, og det kører fra juli 2016 til maj 2019. 

Det primære mål for projektet er at hæve kvaliteten af lokalt ungdomsarbejde ved at forbedre samarbejdet imellem forskellige aktører, som er aktive på det kommunale niveau. 

Formålet med fællesskabet er at formulere retningen for det fremtidige arbejde inden for ungdomsområdet, ud fra nationale erfaringer på kommunalt niveau.

Det skal så munde ud i et fælles europæisk ’Charter on Local Youth Work’. 

europe goes local

Dette er et redskab, som skal guide forskellige aktører til at diskutere, hvordan de skaber rammerne, for at ungdomsarbejde kan nå sit fulde potentiale, og at unge kan udvikle sig både personligt og socialt.

Det er tænkt som en sikring og støtte af kvaliteten af ungdomsarbejde på det kommunale niveau, da det er her størstedelen af ungdomsarbejdet finder sted.

Indtil videre omfatter partnerskabet ca. 200 medlemmer, som repræsenterer omkring 120 kommuner i de deltagende lande, og Ungdomsskoleforeningen er også aktiv og bidrager til arbejdet.

Vi står klar til at besvare alle henvendelser på telefonen eller pr. mail.

​​Ungdomsskoleforeningen / Lumbyvej 19D, 5000 Odense C / CVR: 11923976