Doku:SEN forløb

I Doku:SEN stifter ungdomsskolerne bekendtskab med forskellige evalueringsmetoder, herunder også narrativer. Formålet et at give ungdomsskolerne et godt grundlag for arbejdet med evaluering og dokumentation i ungdomsskolen. ​

Evaluering 

Evaluering er en systematisk, faglig vurdering af fx en institutions formåen eller kvaliteten af et forløb. Det er en mulighed for at høste erfaring og udvikle ungdomsskolen, samt synliggøre de bløde værdier i skrift og tale​

Redskab til evaluering

Valget er faldet på indsatsteori som redskab, da dens fleksible struktur kan rumme 101 ungdomsskolers forskellighed. Det vil sige, at alle ungdomsskoler tager udgangspunkt i indsatsteori, når de illustrerer, hvorfor og hvordan en indsats, som kan være en aktivitet, hold eller lignende, virker hos dem.​

Narrativer

​​Narrativer er fortællinger om f.eks. undervisningen og dens resultater. Det handler om, hvordan systematisering af fortællinger kan skabe et billede af praksis.

Redskaber i arbejdet med narrativer​

​I arbejdet med narrativer tager Dok:SEN udgangspunkt i i modellen omkring narrativ evaluering, der bliver fremlagt i bogen Evaluering - et narrativt perspektiv af Hanne Fredslund. Derudover inddrages andre former for narrativ evaluering som inspiration, fx samtalesaloner. 

Årshjul​

​Marts: Opstartsworkshop

Introduktion til indsatsteori, og det første udkast til ungdomsskolens egen indsatsteori bliver udarbejdet.

April: Doku:SENtorium

​Doku:SENtorium er forummet, hvor ungdomsskolerne mødes og sparrer med hinanden omkring processen og får ideer og hjælp til det videre arbejde.

Maj: Doku:SENtorium

Fælles opsamling på indsatsteorien og de forskellige elementer og faser i indsatsteorien. 

August: Narrativ workshop

Introduktion til arbejdet med narrativ evaluering og andre kvalitative dokumenteringsmetoder.

November: Doku:SENtorium

Sparringsforum og vidensdeling

Februar: Doku:SENtorium

Sparringsforum og vidensdeling

April: Doku:SENtorium

Sparringsforum og vidensdeling

Juni: KonferenSEN

Konferencen er både et udstillingsvindue for ungdomsskolernes resultater og en inspirationsdag for ungdomsskolefolk og samarbejdspartnere.​

Vi står klar til at besvare alle henvendelser på telefonen eller pr. mail.

​​Ungdomsskoleforeningen / Lumbyvej 19D, 5000 Odense C / CVR: 11923976