​Tidligere modtager af Årets Ildsjæl

 • 2018 Kristian "Kukke" Thomsen, UngNorddjurs
 • 2017 Frederik Christensen, Kolding Ungdomsskole
 • 2016 Sanne Damgaard Pedersen, Faaborg-Midtfyn Ungdomsskole
 • 2015 Hanne Holm Jacobsen, Thulani Lindberg og Martin Hermansen, København Kommunes Ungdomsskole
 • 2014 Anders Lind, Syddjurs Ungdomsskole
 • 2013 Nina Øhlenslæger, Dalum Ungdomsskole
 • 2012 Charlotte Rønneberg, Randers Ungdomsskole
 • 2011 Charlotte van Hauen, Helsingør Ungdomsskole
 • 2010 Kasper Munk Jensen, Vallensbæk Ungdomsskole
 • 2009 Elsabeth Brun, Aalborg Ungdomsskole
 • 2008 Gitte V. Christensen, Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole

ÅRETS ILDSJÆL 2018

​På Landsmødet 2018 blev blev prisen for Årets Ildsjæl tildelt Kristian "Kukke" Thomsen fra UngNorddjurs.
​Kristian får prisen for sin indsats idet, han er en ungdomsskolemedarbejder med stort engagement og stort ildhu i arbejdet med at koble klub og undervisning. Vigtigst af alt formår han dog at være god til at inddrage de unge og sætte dem forrest. 

Per Larsen, viceleder i UngNorddjurs skriver heraf også følgende om Kristian i indstillingen af ham:

"Han er en rigtig god medarbejder, der har ildsjælen for godt klubarbejde og undervisningsdelen. Han arbejder ihærdigt for at højne kvaliteten i klubtilbuddet igennem de unges ønsker.

Han er en type, man som organisation kan give tillid under ansvar. Han arbejder meget selvstændigt, men man er ikke i tvivl om, at han vil organisationen og klub/fag områdets bedste.

Men vigtigst af alt er, at han aldrig glemmer at inddrage de unge. Alle hans projekter bærer stort præg af, at de unge har medbestemmelse."

årets ildsjæl 2018

ÅRETS ILDSJÆL 2017

Årets Ildsjæl 2017 blev Frederik Christensen fra Kolding, der har formået at gøre sin store passion for robotteknologi til et spændende forløb for mange unge mennesker og folkeskoler i Kolding.
​​Frederik Christensen blev ansat i Ungdomsskolen pr. 1/3-16 til at udvikle det nye indsatsområde "robotteknologi". Baggrunden var, at robotteknologi og feltet omkring anvendelse af programmering og robotter i undervisningen er i hastig udvikling.

​Frederik har i løbet af det sidste år med stor succes formået at udvikle dette helt nye område fra idé til meget innovative og efterspurgte undervisningsforløb.


​Michael Christensen, afdelingsleder i Kolding skriver følgende om Frederik i indstillingen af ham:

​​”Frederik har med hans arbejde og indsats været med til at sikre Ungdomsskolen Kolding en helt central rolle i kommunen i forhold til robotteknologi, innovation og entreprenørskab. Han er en ildsjæl, der på en helt ny måde sætter Ungdomsskolen på landkortet.”​
​​

frederik - årets ildsjæl

Årets Ildsjæl 2016

På landsmødet 2016 blev prisen for Årets Ildsjæl 2016 tildelt Sanne Damsgaard Pedersen fra Faaborg-Midtfyn Ungdomsskole. 

Sanne får prisen for sin indsats på Faaborg-Midtfyn Ungdomsskole for at give unge en kulturel rygsæk, som de kan bygge videre på, også når de har forladt ungdomsskolens trygge rammer. Som det lyder i indstillingen:

​"Om det gælder Sannes engagement som en del af ungdomsskolens indsats i Den Åbne Skole, hvor hun er primus motor i at arrangere byrumsteater med deltagelse af 500 unge i samarbejde med folkeskoler, en privatskole og kommunens musikskole, eller om det er som leder af ungdomsskolens kreative afdeling, har Sanne en særlig evne til at fortælle de unge, at de har masser af talent, og får dem hurtigt til at tro på sig selv og egne evner, gennem udøvelse af kreative fag, som kunst, DJ, musik mv."

​Årets Ildsjæl 2015

​På Landsmødet 2015 – d. 29. april i Odense – blev prisen ”Årets Ildsjæl” for første gang omsat til flertal idet der var hele tre af slagsen.

Københavns Kommunes Ungdomsskoles lærer-team ved 10. Puls - Hanne Holm Jacobsen, Thulani Lindberg og Martin Hermansen fik prisen i år, fordi de som det hed i ledelsens indstilling:

”magter det meste, har høje ambitioner på de unges vegne, fastholder de unge, udfordrer dem og har den ukuelige vilje og tålmodighed, der kræves for at få de unge til at komme i skole og arbejde med deres faglige, personlige og sociale udvikling… De vil gerne lege med dem ingen andre vil, og de vil også have dem til at lykkes, de vil have, at de får succes, de insisterer på, at de unge skal skifte kurs og de ser alle de kvaliteter, der ligger dybt gemt i den enkelte elev” (forkortet red.) 

Årets Ildsjæl 2014

​På landsmødet i 2014 - d. 7. maj i Nyborg - blev prisen for Årets Ildsjæl tildelt Anders Lind fra Syddjurs Ungdomsskole. 

Ikke mindre end fire indstillinger pegede på Anders’ indsats med The Anholt Project, et udvekslings-/forskningsprojekt med unge fra 6 europæiske lande, hvor formålet var at arbejde med uformel læring, erfaringspædagogik og vigtigheden af, at unge selv lærer at tage ansvar og initiativ. Projektet blev fulgt både af et filmhold og universiteter fra tre lande, m.h.p. dokumentation og erfaringsopsamling.

​Årets Ildsjæl 2013

​På landsmødet i 2013 blev prisen for Årets Ildsjæl tildelt Nina Øhlenschlæger fra Syddjurs Ungdomsskole.

Nina fik prisen for den ildhu og det engagement, som hun har udvist i implementeringen af Odense Kommunes nye klubpolitik. Samtidig med omorganiseringen af hele klubområdet har hun formået at skabe et stærkt netværk til andre fritidsaktører, foreningsliv og andre kommunale institutioner og implementeret ungdomsskolens nye rolle som fritidsspilfordeler. Borgere, for-eningsfolk m.fl. har ved flere lejligheder udtrykt ved mange stor ros! Gennem hele forandrings-processen har Nina været optaget af at etablere en fælles ungdomsskolemedarbejderidentitet blandt det "sammenbragte" klubpersonale.

​Årets Ildsjæl 2012

Charlotte Rønneberg fra Randers Ungdomsskole modtog prisen for sit utrættelige engagement som koordinator i DUSK-net-sæsonen 2010-11 og til de unges fjerde produkt: eventen Light ”N” Darkness.

Målet var at gøre unge fra ungdomsskoler i hele landet i stand til at styrke den lokale ungeinvol-vering og samtidig agere som fremtidens aktører og arrangører i ungdomsskolernes mange aktiviteter.

Charlottes konstante og anerkendende dialog med de mange unge på samlinger og på Facebook gav dem ejerskab og en række hand-lingsorienterede værktøjer - og var en væsentlig årsag til, at over 800 unge til slut kunne samles til deres helt egen succesfulde event.  

Vi står klar til at besvare alle henvendelser på telefonen eller pr. mail.

​​Ungdomsskoleforeningen / Lumbyvej 19D, 5000 Odense C / CVR: 11923976