Workshop: Håndtering af problematisk hashforbrug
09:00Til:15:00 - 26/02/2020
Fabrikken, Odin Havnepark, Lumbyvej 17F, 5000 Odense C Get directions

Workshop: Håndtering af problematisk hashforbrug

Landsforeningen af 10. klasser og Ungdomsskoleforeningen tilbyder i samarbejde med Forum 100% workshop i håndtering af problematisk hashforbrug. Erfaringerne viser, at uddannede lærere og klubmedarbejdere kan motivere unge til forandring og derved forebygge, at et problematiske hashforbrug udvikler sig til misbrug og afhængighed.

På workshoppen vil deltagerne blive præsenteret for konkrete og anvendelige metoder til:
• at opdage problematisk forbrug af rusmidler
• at undgå modstand i samtalerne med de unge
• at give relevant information på den mest hensigtsmæssige måde
• at øge motivation for forandring/behandling

Redskaberne i workshoppen bygger på principperne fra Den Motiverende Samtale. Den Motiverende Samtale er en evidensbaseret metode, der hjælper med at afklare ambivalens og motivere til forandring. På workshoppen vil deltagerne lære konkrete redskaber, der kan anvendes umiddelbart efter i samtalerne med de unge. Som en vigtig del af workshoppen får deltagerne mulighed for at træne tilgangen og metoderne i de planlagte øvelser. Der er også mulighed for at afholde en workshop på jeres uddannelsessted, hvis I ønsker at implementere en motiverende tilgang i den samlede medarbejdergruppe.

Tid og sted
Onsdag den 26. februar 2020 kl. 9.00 – 15.00. Odin Havnepark, Lumbyvej 17F lokale 10, 5000 Odense C.
Underviser er Søren Holm, ph.d. i folkesundhedsvidenskab.
Der er også mulighed for at afholde en workshop på jeres uddannelsessted efter aftale med Forum 100%

Tilmelding
Tilmelding sker til Jørgen Lørvig Jensen: jlj@forum100.dk Tilmeldingen er bindende. Sidste frist for tilmelding er den 20. februar 2020.

Kontaktperson

Schedule

  • 9:00 - 15:00 : 26. februar 2020

Billetinfo

Eksporter

Sted for afholdelse

Del eventet