Efterårskonference 2020: Omfavnet eller udgrænset?
09:30Til:16:00 - 03/11/2020
DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V

Efterårskonference 2020: Omfavnet eller udgrænset?

Ungdomsskoleforeningens efterårskonference 2020 bliver under overskriften ”Omfavnet eller udgrænset?”. Temaet er mellemformer, som er skoletilbud og særlige indsatser, der ligger mellem skole og specialtilbud. Konferencen bliver den 3. november 2020 i DGI-byen i København. Mød bl.a. formand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg og borgmester i Herlev, Thomas Gyldal, der vil sætte rammen og forklare hvordan KL ser mellemformer som en del af løsningen på store udfordringer og en presset økonomi på specialområdet i kommunerne og hvad ungdomsskolernes rolle er i løsningen. Dorte Andreas fra Skolelederforeningen taler ind i samarbejdet mellem folkeskolen og de øvrige aktører i kommunen, herunder ungdomsskolen. Hvordan styrker vi den tværfaglige og tværorganisatoriske indsats, så vi holder langt flere børn og unge tæt på normalsystemet? Og i samme segment vil Per B. Christensen med sin erfaring og indsigt i ungdomsskolernes virke komme med sine bud på vores særlige rolle. Hvor gør ungdomsskolerne det godt? Og hvad skal vi være opmærksomme på, når mellemformer bliver en dagsorden i kommunerne? Helle Rabøl Hansen giver sit faglige bud på hvilke unge der er i målgruppen for mellemformerne. Med afsæt i hendes forskning om trivsel vil hun bidrage til vores viden om konsekvenserne ved at blive ekskluderet fra normaltilbuddene. Mød også Rasmus Alenkær, der med afsæt i inklusionsarbejdet giver et bud på muligheder og udfordringer ved mellemformer. Hvilke elementer er vigtige, hvis kommunerne i højere grad skal lykkes med at løse den udfordring, der er omkring de børn, der ekskluderes fra almenområdet. På efterårskonferencen kan du også høre personlige fortællinger fra forfatter Morten Pape og journalist Abdel Aziz Mahmoud, der perspektiverer konferencens overordnede tema i deres egne fortællinger. Jacob Fuglsang er moderator på dagen og bidrager med vanligt skarpe spørgsmål og perspektiver. Se hele programmet her.

Se Helle Rabøl Hansens PowerPoint slides her. 

Se Rasmus Alenkærs PowerPoint slides her.

Kontaktperson

Tidsplan

  • 03/11/2020 9:30 - 03/11/2020 16:00 :

Eksporter

Sted for afholdelse

Del eventet