Efterårskonference 2021
09:30Til:16:00 - 10/11/2021
Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C

Myndiggørelse - til livet og arbejdslivet

”Erkendt, forsøgt løst, uløst”. Med disse ord sættes rammen for det vigtige arbejde som Reformkommissionen er sat til
at løse. For fremtiden byder på komplekse udfordringer, der ikke findes enkle snuptagsløsninger på.
De komplekse udfordringer kræver en ny tilgang, mere komplekse og mere vidtrækkende reformer – også kaldet
2. generations reformer. På konferencen vil Reformkommissionens formand Nina Smith sætte rammen for
de kommende reformer.

I løbet af dagen vil oplægsholderne bl.a. besvare disse vigtige spørgsmål:
Hvordan kan reformerne forventes at påvirke uddannelsesområdet og de unge?
Hvilke krav vil fremtiden stille til de unge? Og lige så vigtigt; hvilke krav stiller de unge til fremtiden?

Alt for ofte glemmer vi det sidste perspektiv i de store reformer af vores samfund, men når effekten af
reformerne først kan ses om 15-25 år, så SKAL de unge have en stemme. Det er deres fremtid, der formes.

Derfor bidrager forfatter og forsker Jonas Norgaard Mortensen med perspektiver på ungeinvolvering,
og ledelsesrådgiver Alexandra Krautwald med bud på, hvordan mødet med arbejdsmarkedet bliver
bedst for både de unge og arbejdspladsen.

COOPs HR-direktør Lotte Hjortlund Andersen, Michael Bjergsø fra FGU Vestsjælland og Jesper Bennetsen fra
Viborg Ungdomsskole, vil fortælle om hvordan de behov erhvervslivet har, ikke altid stemmer overens
med de unges forventninger, og hvad vi kan gøre ved det. Er der behov for mere rummelige
arbejdspladser, alternative tilgange til læring, en styrket myndiggørelse af de unge
eller en kombination?

Kontaktperson

Tidsplan

  • 09:30 - 16:00 : Efterårskonference 2021

    Konference for Ungdomsskoleforeningen

Eksporter

Sted for afholdelse

Del eventet