Efterårskonference 2021

Slides fra Konferencen kan hentes her:

Nina Smith  – Reformkommissionen Ungdomsskoleforeningens efterårskonference 101121

Alexandra KrautwaldAlexandra Krautwald PowerPoint Presentation

Ung i Aarhus – Ung i Aarhus PowerPoint-præsentation

Jonas Norgaard Mortensen – Skole for livet – Ungdomsskoler – JNM

 

Myndiggørelse – til livet og arbejdslivet

”Erkendt, forsøgt løst, uløst”. Med disse ord sættes rammen for det vigtige arbejde som Reformkommissionen er sat til at løse. For fremtiden byder på komplekse udfordringer, der ikke findes enkle snuptagsløsninger på.

De komplekse udfordringer kræver en ny tilgang, mere komplekse og mere vidtrækkende reformer – også kaldet 2. generations reformer. På konferencen vil Reformkommissionens formand Nina Smith sætte rammen for
de kommende reformer.

I løbet af dagen vil oplægsholderne bl.a. besvare disse vigtige spørgsmål:

Hvordan kan reformerne forventes at påvirke uddannelsesområdet og de unge?

Hvilke krav vil fremtiden stille til de unge? Og lige så vigtigt; hvilke krav stiller de unge til fremtiden?

Alt for ofte glemmer vi det sidste perspektiv i de store reformer af vores samfund, men når effekten af reformerne først kan ses om 15-25 år, så SKAL de unge have en stemme. Det er deres fremtid, der formes.

Derfor bidrager forfatter og forsker Jonas Norgaard Mortensen med perspektiver på ungeinvolvering, og ledelsesrådgiver Alexandra Krautwald med bud på, hvordan mødet med arbejdsmarkedet bliver bedst for både de unge og arbejdspladsen.

COOPs HR-direktør Lotte Hjortlund Andersen, Michael Bjergsø fra FGU Vestsjælland og Jesper Bennetsen fra Viborg Ungdomsskole, vil fortælle om hvordan de behov erhvervslivet har, ikke altid stemmer overens med de unges forventninger, og hvad vi kan gøre ved det. Er der behov for mere rummelige arbejdspladser, alternative tilgange til læring, en styrket myndiggørelse af de unge eller en kombination?

Hent hele programmet her

 

Kontaktperson
Søren Hanmann Larsen | Konsulent Tlf.: 66 149 149 Direkte: 65 47 21 96 | Mail: shl@ungdomsskoleforeningen.dk

Kontaktperson

Søren Hanmann Larsen
Konsulent
Tlf.: 66 149 149Direkte: 65 47 21 96
Mail: shl@ungdomsskoleforeningen.dk