Litteraturstudie fra Coop Crew

At have et fritidsjob har stor betydning for, hvordan unge klarer sig videre i livet. Fritidsjob har en positiv effekt for udsatte unge i forhold til deres sociale, faglige og personlige kompetencer, og unge, der har haft et fritidsjob, klarer sig bedre i forhold...