Temadag for undervisere om IT-hjælpemidler til ordblinde

9. januar 2019 sætter vi fokus på ordblindhed!


Med 7 % ordblinde i Danmark vil vi naturligvis også møde ordblinde elever i f.eks. heltidsundervisningen og 10. kl. For at understøtte undervisernes arbejde med den gruppe elever og på baggrund af positive erfaringer i Skanderborg Ungdomsskole, har vi valgt at indgå et samarbejde med Kompetencecenter For Ordblinde.

Vi tilbyder derfor en temadag målrettet undervisere, der til daglig underviser ordblinde elever og elever med læse-skrive-vanskeligheder. Temadagen vil bl.a. give indblik i de muligheder og hjælpemidler, der er til rådighed for at denne elevgruppe kan følge den almindelige undervisning - på lige vilkår med de øvrige elever.

Dagen vil have fokus på:

  • Ideer til tilrettelæggelse af inkluderende undervisningsforløb
  • Indsigt i prøver på særlige vilkår
  • Kendskab til de bedste programmer og App’s til den inkluderende undervisning
  • Tips og tricks og fingrene i det


Tid: kl. 10-15 d. 9. januar 2019​​ (kaffe og brød fra 9.30)

Sted: Odin Havnepark, Lumbyvej 17F, 5000 Odense C

Medlemmer: Pris: kr. 1595,-

Ikke-medlemmer: Pris: 1895,-

Læs programmet og tilmeld dig her

Vi er på ​FAcebook!

På vores Facebook kan du følge med i vores arbejde, hvor vi poster billeder og videoer fra vores hverdag. Desuden vil du løbende blive opdateret omkring aktiviteter, udgivelser, netværks, konferencer m.m. 

Du er mere end velkommen til at give os et like og følge med. 

Vi glæder os til at se dig på Facebook.

Netværk - Intensiv læring ​

Netværket om Intensiv læring har fokus på videns- og erfaringsdeling om intensive læringsforløb. Her inddrages både eksterne og interne oplægsholdere, og som en naturlig del inddrages praksiserfaringer med intensive læringsforløb fra ungdomsskole regi. 

På baggrund af oplæggene vil der blive mulighed for erfaringsudveksling og gensidig inspiration i netværket.​

Målgruppen for netværksmødet er ledere og undervisere i ungdomsskoler samt samarbejdspartnere i forvaltninger og folkeskoler med interesse for intensiv læring.

Netværk for intensiv læring d. 19. marts 2019

Vi står klar til at besvare alle henvendelser på telefonen eller pr. mail.

​​Ungdomsskoleforeningen / Lumbyvej 19D, 5000 Odense C / CVR: 11923976