Storby Netværk

Storby netværket – eller 7-by-netværket som det også kaldes – er et forum for ledere i de 7 største byer/kommuner i Danmark. Netværket har en klar parallel til et tilsvarende netværk i KL-regi. Her drøftes aktuelle udfordringer og udvikling, og der erfaringsudveksles via faglige oplæg omkring uddannelses-politik generelt og ungdomsskolen specifikt, ligesom skoleformens arbejdsområder og -metoder er genstand for oplæg og dialog. ​

Mødedatoer 2020

Netværkets kommende møderække:

 

 

 

Kontaktperson
Ejnar Bo Pedersen| SekretariatschefTlf.: 65 47 21 94 Direkte: 21 78 05 79 Mail: ebp@ungdomsskoleforeningen.dk

Kontaktperson

Ejnar Bo Pedersen
Sekretariatschef
Tlf.: 66 149 149Direkte: 21 78 05 49
Mail: ebp@ungdomsskoleforeningen.dk