Landsmødet d. 9. maj 2018

Ungdomsskoleforeningens landsmøde 2018 blev afholdt d. 9. maj i Odense.
​Du kan læse referatet fra landsmødet her.

​D. 24. april blev kandidatlisten 2018  offentliggjort.
​Du kan finde kandidatlisten her

D. 10. april blev flg. materialer sendt ud til medlemmerne:

​ ​     Tilmeld

              aarsskrift_2017 lm

​​​Tilmeldingsblanket til bestyrelsesvalg 2018

Valg til bestyrelsen på Landsmødet 2018 – åben for tilmelding

Den 9. maj 2018 holder Ungdomsskoleforeningen landsmøde på Odin Havnepark i Odense, hvor der bl.a. er valg til bestyrelsen på dagsordenen. Iflg. foreningens vedtægter skal ”kandidater til bestyrelsesvalget skriftligt være Ungdomsskoleforeningen i hænde senest 3 uger før det berammede landsmøde”. Det vil i år sige senest d. 18. april 2018.

I år skal der vælges:

  • Ordinært valg af formand for to år
  • Ordinært valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for to år

Benyt tilmeldingsblanketten (hentes her/link), udfyld og indsend med foto.

(NB! Stiller du op alene til suppleantvalget, er det ikke længere nødvendigt med forhåndstilmelding. Læg dog mærke til, at der er præcedens for, at kandidater til bestyrelsesvalget, der ikke bliver valgt direkte ind, optager de første suppleantpladser)

Oplæg ved Andreas Nyrop Hjort - Hvordan motiverer man frivillige?

Kom og hør Andreas Nyrop Hjorth, formand for Ungdommens Røde Kors i Roskilde, fortælle om hvordan man motiverer frivillige – især unge.

Andreas er ansvarlig for 10 aktiviteter og over 100 frivillige. Gennem sit arbejde for Ungdommens Røde Kors og i Projekt Frivillig kender han indgående til at give unge lyst til at kaste sig ud i frivillige aktiviteter. Han vil bl.a. fortælle om: frivilligtyper, -roller, gruppedynamik og motivation. (Læs mere her)

Så sæt kryds i kalenderen!

​Kontaktperson

Søren Hanmann Larsen

Konsulent​

Direkte tlf.nr.: 65 47 21 96

Email: shl@ungdomsskoleforeningen.dk 

Vi er på ​FAcebook!

På vores Facebook kan du følge med i vores arbejde, hvor vi poster billeder og videoer fra vores hverdag. Desuden vil du løbende blive opdateret omkring aktiviteter, udgivelser, netværks, konferencer m.m. 

Du er mere end velkommen til at give os et like og følge med. 

Vi glæder os til at se dig på Facebook.

Netværk - Intensiv læring ​

Netværket om Intensiv læring har fokus på videns- og erfaringsdeling om intensive læringsforløb. Her inddrages både eksterne og interne oplægsholdere, og som en naturlig del inddrages praksiserfaringer med intensive læringsforløb fra ungdomsskole regi. 

På baggrund af oplæggene vil der blive mulighed for erfaringsudveksling og gensidig inspiration i netværket.​

Målgruppen for netværksmødet er ledere og undervisere i ungdomsskoler samt samarbejdspartnere i forvaltninger og folkeskoler med interesse for intensiv læring.

Netværk for intensiv læring d. 19. marts 2019

Vi står klar til at besvare alle henvendelser på telefonen eller pr. mail.

​​Ungdomsskoleforeningen / Lumbyvej 19D, 5000 Odense C / CVR: 11923976