intensive læringsforløb

Intensive læringsforløb er et forløb der er målrettet børn og unge i læringsvanskeligheder. Med afsæt i konceptet for det nationale projekt, Læringslokomotivet, tilbyder Ungdomsskoleforeningen et proces- og inspirationsforløb, som guider jer i alle faserne af planlægning, afvikling af camp og til efterforløb. På denne side kan du læse mere om hvad forløbet omfatter og indebærer, samt hvad i kan gøre for at komme igang.

FAKTA OM INTENSIV LÆRING

  • Tidsafgrænset forløb af 2-4 ugers varighed​.
  • Intensiv og fokuseret indsats, hvor der fokuseres på læring og udvikling af kompetencer inden for et afgrænset område.
  • Forløb målrettet børn og unge i læringsvanskeligheder.
  • Forløb, der bryder med den vante undervisning, uanset om de foregår i løbet af skoledagen eller som eksterne forløb.
Kom godt i gang med jeres intensive læringsforløb!

Hvis I ønsker at udbyde intensive læringsforløb, hjælper Ungdomsskoleforeningen jer godt på vej.

Med afsæt i konceptet for det nationale projekt, Læringslokomotivet, tilbyder Ungdomsskoleforeningen et proces- og inspirationsforløb, som guider jer i alle faserne af planlægning, afvikling af camp og til efterforløb. Forløbet indeholder bl.a. konsulentstøtte, inspiration og gennemgang af ’best practice’ i intensive læringsforløb.

Udbytte af forløbet

Gennem forløbet får deltagerne en fælles ramme og forståelse for intensive læringsforløb. Derudover får de indsigt i og redskaber til at kunne tilrettelægge og gennemføre bevægelsesorienteret undervisning og aktiviteter. Endelig får de viden om og inspiration til at bruge forskellige redskaber og metoder til at understøtte elevernes sociale, personlige og faglige kompetencer.

Hvem er det for?

Forløbet er for ledere, projektledere, undervisere, samarbejdspartnere i forvaltninger og repræsentanter fra grundskoler.

 

En samlet pakke

Proces- og inspirationsforløbet udbydes i en samlet pakke. Hvis en skole har behov for en individuel løsning, kontaktes Ungdomsskoleforeningen.

Opstartsworkshop og projektmøderne afvikles lokalt, mens kursusdagene afvikles regionalt eller nationalt – afhængigt af deltagerantal. (Hvis skolen har en samlet medarbejdergruppe (min 15 medarbejdere) kan kursusdagene også afvikles lokalt).

​3 overordnede elementer i forløbet

1.​ Opstartsworkshop (ledere, projektledere, undervisere samt samarbejdspartnere i forvaltninger og grundskoler).

Opstilling af lokal programteori: Rammesætning, status og retning gennem alle faser i programteorien for jeres intensive læringsforløb – herunder projektbeskrivelse samt gennemgang af alle indsatser i forløbet.

2. ​To kursusdage (ledere/projektledere og undervisere/pædagogisk personale)

Dag 1:
​Pædagogik og didaktik – kerneelementer og læringsgrundlag i et intensivt læringsforløb samt inspiration og bevægelsesorienterede praktiske øvelser i den fag-faglige undervisning
​​Dag 2:
​​​​Personlige og sociale kompetencer – inspiration til og praktiske øvelser – fx de 7 karaktertræk.​Fastholdelse af udbytte fra camp: efterforløb – ins​piration til makkerordning, elevsamtaler og camphold. Lokal planlægning og tilrettelæggelse af forløbet.

3. Konsulentstøtte og vejledning (den lokale projektgruppe)

Rådgivning og supervision ved konsulent på projektmøder før, under og efter afvikling af det intensive læringsforløb.

Tid og sted

Opstartsworkshoppen afvikles lokalt, varighed 4 timer.

Uddannelsesdagene (2 dage a 6 timer) afvikles i Odense

Projektmøderne afvikles lokalt. Konsulent fra Ungdomsskoleforeningen deltager i 4 møder.

 

Pris

Pris for det samlede proces- og inspirationsforløb: 
kr. 35.000,-

(*Prisen indeholder alle elementer: opstartsworkshop med opstilling af programteori, de to uddannelsesdage for 3 medarbejdere samt konsulentstøtte til 4 projektmøder).

Kontaktperson
Mads Søndergaard Thomsen | Vicesekretariatschef Tlf.: 65 47 21 96 Direkte: 42 73 31 30 | Mail: mst@ungdomsskoleforeningen.dk

Kontaktperson

Mads Søndergaard Thomsen
Vicesekretariatschef
Tlf.: 65 47 21 96 Direkte: 42 73 31 30
Mail: mst@ungdomsskoleforeningen.dk