​Høringssvar

Du kan nedenfor læse Ungdomsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. samt forskellige andre love (Styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i folkeskolen, uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.v.)​

Høringssvar

Bedre veje til en ungdomsuddannelse - ​når vejen går omkring dannelse og kompetenceudvikling

Torsdag den 27. april 2017 // kl. 14:30-16:30 // Fællessalen på Christiansborg

I samarbejde med Landsforeningen af ungdomsskoleledere og Landsforeningen af 10. klasseskoler inviterer Ungdomsskoleforeningen til høring om 'Bedre veje til en ungdomsskoleuddannelse - Når vejen går omkring dannelse og kompetenceudvikling.'

På høringen vil vi søge svar på følgende spørgsmål:

  • Er forslaget fra udvalget det svar, som udfordringerne for ungegruppen, kalder på?
  • Hvad betyder svaret for kommunernes ansvar og indsatser for unge i ungdomsskolens målgruppe (12-20 år)?
  • Hvordan kan vi udtænke svar på de unges udfordringer, som rammer midt i 3-kanten mellem socialt ansvar, kulturel udvikling og læringsmæssig og uddannelsesmæssig oprustning i den moderne velfærdsstat?
  • Er der fortsat en plads til den almene dannelse – og mere konkret, til ungdomsskolernes fritidsundervisning og klubvirksomhed?

 

Oplæg ved

Professor Noemi Katznelson, CeFU - Se Noemis slides

Professor Niels Egelund, DPU - Se Niels' slides

Forstander Klaus Majgaard, Askov Højskole - Se Klaus' slides

Efterfølgende paneldebat med undervisnings- og uddannelsesordførere fra Folketingets partier:

Marianne Jelved (R)

Carolina Magdalene Maier (Å)

Annette Lind (S)

Anni Mathiesen (V)

Dorthe Ullemose (DF)

Jakob Sølvhøj (Ø) 

Læs hele invitationen her.

Vi står klar til at besvare alle henvendelser på telefonen eller pr. mail.

​​Ungdomsskoleforeningen / Lumbyvej 19D, 5000 Odense C / CVR: 11923976