​Tidligere folkemøder

Ungdomsskoleforeningen forsøger at deltage i Folkemødet ​hver år for at få skabt nogle kontakter til interessenter, der kan fremme ungdomsskolernes sag på både landsplan og kommunal plan. 

På denne side kan du finde finde materiale fra tidligere år, hvor Ungdomsskoleforeningen har deltaget på Folkemødet. 

FOLKEMØDET 2016

​Ungdomsskoleforeningen arrangerede tre debatter, hvor vi fik oplægsholdere, der kunne give debatterne høj kvalitet

Torsdag d. 16. juni

Speakers Corner

Første speaker på Speakers Corner var for 5. gang en ungdomsskoleperson. I år var det Ung Egedals Nadim Mahmoud, der holdt en tale om vigtigheden af at træffe de rigtige valg - og ungdomsskolens betydning herfor

10. klasse - hvad nu

10. klasse ligger i øjeblikket i folkeskolerne, ungdomsskolerne og efterskolerne, men andre nye aktører vil gerne med på banen: Erhvervsskolerne og senest også gymnasieskolerne. Hvem skal i fremtiden løfte opgaven og skal den overhovedet flyttes?​

NORDEN i ungdomsskolen - ​Ungdomsskolen i Norden

​Vi ser i disse tider en udlængsel i ungdommen, hvor de drager mod Centraleuropa og resten af den store verden i søgen efter inspiration og oplevelser. Det er lidt som om, at den nordiske vinkel bliver glemt. Og her er rigtigt meget at hente. Vi vil med denne debat vise, at der er masser af muligheder i det nordiske og at det også kan give lokalt engagement.​

Fredag d. 17. juni.

Hvad er den gode ankomst til Danmark for børn og unge?

​For tiden kommer der nye borgere til kommunerne. Vi lægger i denne debat særlig vægt på de unge både ledsagede og uledsagede asylsøgere og flygtninge, der skal have et behjertet tilbud om meningsfyldt samvær – særligt i det nære miljø med både skole og fritidstilbud – alt sammen som en helhedsorienteret indsats.​


​​​Ungdomsskolernes blikfang

Ungdomsskoleforeningen fremhævede ungdomsskolernes mangfoldighed ved at lave et blikfang, der blev bygget op af hver kulørt stump blik, som skolerne sendte til Bornholms Ungdomsskole.

Det var elever fra Bornholms Ungdomsskoles Heltidsundervisning, der svejsede og samlede blikfanget i Danchells Anlæg under Folkemødet.

Folkemødet 2015

Igen i år havde Ungdomsskoleforeningen æren af at være første taler på Speakers Corner på Folke-mødet 2015. Foreningen havde inviteret Anne Sophie fra Hedensted Ungdomsskole til at repræ-sentere foreningen og ungdomsskolerne.​

Ungdomsskoleforeningen bragte 4 meget forskel-lige eksperter sammen for at se om de kan blive enige – og om der er noget, vi andre kan blive klogere af! Hvad rører sig i ungdommen lige nu? Kommunalt? I uddannelserne? På gaden? Og i provinsen?

Holdet som repræsenterede USF​

Vi står klar til at besvare alle henvendelser på telefonen eller pr. mail.

​​Ungdomsskoleforeningen / Lumbyvej 19D, 5000 Odense C / CVR: 11923976