Folkemøder

Ungdomsskoleforeningen deltager hvert år på Folkemødet på Bornholm for at fremme kvaliteterne ved skoleformen og skabe relationer til mulige samarbejdspartnere og interessenter.

Foreningen afholder nogle arrangementer under Folkemødet og deltager aktivt i andre – hvor vi kan få sagt ”ungdomsskolen”, ”unge” og beslægtede ord, der bringer ungdomsskolerne på dagsordenen.

​Har du en idé til et arrangement, der kan sætte fokus på skoleformens fordele og kvaliteter, er du velkommen til at kontakte: 

Sekretariatschef, Ejnar Bo Pedersen  

Folkemødet 2019 - vi tager fritiden med til folkemødet

​Den 13.-16. juni 2019 drager Ungdomsskoleforeningen igen til Folkemødet på Bornholm, og vi hører meget gerne fra de ungdomsskoler, der også skal med.

Denne gang er der fokus på FN’s 17 verdensmål, hvor ambitionen om bæredygtig udvikling står i centrum. Med udgangspunkt i uddannelse og trivsel er det Ungdomsskoleforeningens ønske at sætte

fritiden på dagsordenen til årets Folkemøde. Vi ser fritid som et af de vigtigste elementer i børn og unges opvækst. Fritiden er et rum med mulighed for at udforske og dygtiggøre sig inden for de interesser, man brænder for. Man kan møde nye mennesker og få øjnene op for andre måder at tænke på – tanker, der kan føre én ind på nye veje og vække interesser, man ikke før vidste, man havde. Fritidsaktiviteter er med til at udvikle det hele menneske og bidrager til de livskompetencer, man som ung tager med ind i fremtiden.

Fritid er et begreb, der spænder bredt, men Ungdomsskoleforeningen ønsker i denne omgang at tage udgangspunkt i de indsatser, som ungdomsskolerne i særlig grad bidrager med i fritidens tegn, nemlig den mangfoldige fritidsundervisning og den nye indsats for fritidsjob i projektet ”Coop Crew – Når fritid bli’r til fremtid”.

Vi er i fuld færd med at planlægge Ungdomsskoleforeningens folkemødeaktivitet og er meget interesserede i at høre, hvad I i ungdomsskolerne har af spændende planer for årets Folkemøde. Vi vil ligeledes gerne høre, om I vil have interesse i, at Ungdomsskoleforeningen byder ind med et samarbejde eller aktiv tilstedeværelse i den forbindelse. I så fald kontakt da vores praktikant Anna Petersen på:

ap@ungdomsskoleforeningen.dk.

deltagerne ER:


lars b hjemmeside


​Lars Buchholt Kristensen, Formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse


​Lars deltager på Folkemødet torsdag og

fredag. Ved siden af formandsposten er Lars i sit daglige virke ungdomsskoleinspektør

på Silkeborg Ungdomsskole. Her har han

som læreruddannet også været afdelingsleder for fritidsundervisningen indtil

2006. Lars har en stor indsigt i 10. klasse og STEM, og han vil med glæde deltage i

aktiviteter og debatter, hvor hans indsigt og ungdomsskolernes erfaring og perspektiv kan komme i spil.

Ejnar Bo Pedersen, Sekretariatschef i Ungdomsskoleforeningen. 

Ejnar deltager på Folkemødet torsdag og

fredag, hvor han som sekretariatschef i

Ungdomsskoleforeningen står klar med Ungdomsskoleforeningens viden og

perspektiv. Ejnar har erfaring fra en bred vifte af indsatser og projekter på ungdoms-uddannelsesområdet. Han deler gerne sin indsigt i alt lige fra uddannelsespolitik og

folkeoplysning til intensive læringsforløb og STEM samt hans viden om, hvad et aktivt

fritidsliv kan betyde for den enkelte.

hanne kirk 1

Hanne Kirk, Projektleder i Coop Crew - Når fritid bli'r til fremtid

Hanne deltager på Folkemødet fra torsdag til

lørdag eftermiddag, hvor hun med sin indsigt i projektet "Coop Crew – Når fritid bli’r

til fremtid" kan belyse de mange fordele, et fritidsjob kan give de unge. Hanne har også været programleder på projektet ”Læringslokomotivet”, der igennem intensive forløb arbejdede for at styrke elevernes

personlige, sociale og faglige kompetencer med henblik på en positiv uddannelses-parathedsvurdering og dermed en god start på en ungdomsuddannelse.

Vi står klar til at besvare alle henvendelser på telefonen eller pr. mail.

​​Ungdomsskoleforeningen / Lumbyvej 19D, 5000 Odense C / CVR: 11923976