​Eksterne tilbud

På denne side kan du finde tilbud fra eksterne samarbejdspartnere og interessenter. Det er altså ikke Ungdomsskoleforeningen, der afholder kurset eller konferencen. 

​Har du en idé til et oplæg eller et indslag, som ville være interessant for ansatte i ungdomsskolerne, er du velkommen til at sende en mail til ung@ungdomsskoleforeningen.dk eller ringe på 66 149 149.​

FOLKEOPLYSNING FOR FLYGTNINGE

Til det fælles bedste

Sammenlignet med andre lande er Danmark et tæt, stærkt og rigt samfund. Det bygger i høj grad på gensidig læring, på mødet mellem mennesker, på fællesskaber. Vi ved, at det er til det fælles bedste, når mennesker møder hinanden omkring fælles aktiviteter. Ud af fællesskaberne udspringer oplysning og udvikling.

Vi har gæster - og en holdning

I disse år kommer der flere flygtninge til Danmark. Mange af dem vil få asyl eller midlertidig opholdstilladelse. Nogle vil med tiden blive fuldgyldige statsborgere, mens andre får mulighed for at vende hjem igen. Det skal alle i Danmark forholde sig til. Folkeoplysningens tilgang til det er, at vi skal mødes i fællesskaber, ansigt til ansigt.

Vi har ressourcerne - og et ansvar

I Danmark har vi en historie for aktivt og oplyst medborgerskab. Vi har mulighed for at engagere os i foreninger og uddanne os hele livet. Det giver os et overskud til at vise hensyn til hinanden. Også selv om vi tænker og mener noget forskelligt.​

Læs mere:

Hjemmeside        Facebook

Vi står klar til at besvare alle henvendelser på telefonen eller pr. mail.

​​Ungdomsskoleforeningen / Lumbyvej 19D, 5000 Odense C / CVR: 11923976