​Tidligere efterårskonferencer

På denne side er de konferencer, som Ungdomsskoleforeningen tidligere har afholdt, samlet. Materiale, som har været forevist eller uddelt til arrangementet, vil, så vidt det er muligt, kunne findes som links. ​​

Efterårskonference 2018

GENERATION PERFEKT UNDER PRES? - idéer til bedre trivsel blandt unge

Nutidens unge beskrives ofte som Generation Perfekt. Det perfekte image skal opretholdes overfor venner og følgere, samtidig med at de er under pres fra politikere, forældre og omverden. De skubbes gennem et uddannelsessystem, ofte hurtigere end de ønsker, og omverdenen forventer topkarakterer og selvrealisering. Der skal leveres hver dag.

Hvordan kan vi, som en af de betydningsfulde voksne i de unges liv, hjælpe dem gennem presset? Og hvordan kan vi som skole understøtte en positiv udvikling, så trivslen blandt de unge bliver bedre?

På konferencen vil du blandt andre kunne møde:

 • Sofie Münster, stifter af NOPA og forfatter af "Kærlighed er ikke nok". Hun vil i sit foredrag give en lang række bud på, hvad vi konkret kan gøre, for at vi får gladere, stærkere og mere omsorgsfulde børn, der har overskuddet til også at være noget for andre mennesker - både i barndommen og ungdommen.
 • Louise Klinge, ph.d. og skoleforsker, der giver en analyse af, hvad der mangler i vores uddannelsessystem og kommer med konkrete værktøjer med fokus på relationskompetencer.
 • Michael Ziegler, borgmester i Høje-Taastrup, som vil fortælle om kommunens skolesatsning på 21st Century Skills.

Deltag også selv i en række workshops, som rykker dig helt tæt på konkrete idéer om bedre trivsel fra både ungdomsskolerne, de unges og forældrenes perspektiv. Indtil nu er Mette With Hagensen, formand for Skole og Forældre, bekræftet som facilitator på en workshop.

Find slides fra konferencen her

Sofie Münster her

Elevtelefonen, Danske skoleelever her


PROGRAM

​​efterårskonference 2018

Efterårskonference 2017

​Ungdomsskoleforeningen inviterede til efterårskonference d. 31. oktober 2017 under temaet:

Har vi glemt dannelsen? - Et kaleidoskopisk kig på ungdomsskolens dannelsesopgave.

Hele debatten om dannelse og forskellige perspektiver på dette rejste spørgsmål omkring, hvad det vil sige at være dannet anno 2017, samt om vi i dag fokuserer for meget på at opnå mål, og dermed forsømmer debatten om formål?


​Holdningerne var mange, og løsningerne forskellige. Flere relevante personer bidrog med oplæg på konferencen, og sørgede for at give stof til eftertanke for bl.a. folke- og ungdomsskoler.

Heriblandt:

 • Trine Bramsen
 • Arne Eggert
 • Annette Vilhelmsen
 • ​Stefan Hermann
 • ​Per Schultz Jørgensen
 • ​Mehmet Ümit Necef
 • ​Per B. Christensen
 • Per Paludan Hansen

​EFTERÅRSKONFERENCE 2016

Ungdomsskoleforeningen inviterede til efterårskonference under temaet:

Læringsmålstyret undervisning i ungdomsskolen
-​DNA eller vildspor?

På dagen var det muligt at få forskellige perspektiver på læringsmålstyret undervisning fra både forskere, filosoffer, læringskonsulenter og praktikkere.


Vi har herunder samlet materialer fra konferencen:

​Efterårskonference 2015

​Ungdomsskoleforeningen inviterede til efterårskonference under temaet:

Frihed og forskellighed

- svimlende udsigt eller det muliges kunst?

Generelt set tog konferencen afsæt i regeringsgrundlaget omkring eftersyn af inklusion og samspillet mellem skole og fritidsliv samt bedre rammer for elever med særlige vilkår og turboforløb til fagligt udfordrede elever. 

Hvad betyder det for den lokale ungdomsskole?

Hvordan kan vi allerede nu spille med i konkrete løsninger og samarbejder?

Programmet

Vi står klar til at besvare alle henvendelser på telefonen eller pr. mail.

​​Ungdomsskoleforeningen / Lumbyvej 19D, 5000 Odense C / CVR: 11923976