Generelle retningslinjer for grundskolen pr. 6
. september 2021

Retningslinjer for ungdomsskole og fritidsaktiviteter
Retningslinjerne for ungdomsskole og fritidsaktiviteter følger retningslinjerne for grundskolen. De seneste retningslinjer er opdateret 6. september. Dem kan du læse her.

Skolerne opfordres til at følge anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens vejledning – Den kan du læse her. Her fremgår det bl.a. af man bør have skærpet opmærksomhed på grundelementerne i forebyggelse af smittespredning:

Børn skal ikke længere sendes hjem, når de er nær kontakt til en smittet
Børn, elever og forældre kan se frem til en hverdag uden bekymring for, om hele klasser eller stuer skal sendes hjem i isolation. Fremover er det kun den smittede selv, der skal gå i selvisolation. Børn, som er nære kontakter, anbefales i stedet at blive testet, så de kan blive i skole eller i dagtilbud mv.

Der gøres også opmærksom på, at alle aktiviteter der er forbundet med skoler og institutioner på Børne- & Undervisningsministeriets område, er undtaget fra Sundhedsstyrelsens generelle afstandsanbefaling.

Mundbind og visir regler:
Lærere, pædagoger og øvrigt personale har ret til at anvende visir i grundskolen, SFO, fritidsordning m.m., hvis de pågældende ønsker det. Af hensyn til at kunne se personalets mimik, må der ikke bæres mundbind.