Generelle retningslinjer for grundskolen pr. 2
. december 2021

Retningslinjer for ungdomsskole og fritidsaktiviteter
Retningslinjerne for ungdomsskole og fritidsaktiviteter følger retningslinjerne for grundskolen. De seneste retningslinjer er opdateret 1. oktober. Dem kan du læse her.

Skolerne opfordres til at følge anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens vejledning – Den kan du læse her. Her fremgår det bl.a. af man bør have skærpet opmærksomhed på grundelementerne i forebyggelse af smittespredning: