Ungdomsskolerne er fuld genåbnet
Landets ungdomsskoler er atter åbnet, og hverdagen flyder (næsten) i sin vante rytme. Der er ikke længere begrænsinger på, hvilke aktiviteter, ungdomsskolerne kan igangsætte. Her i Ungdomsskoleforeningen minder vi dog fortsat om, at alle gældende sundhedsfaglige anbefalinger efterleves. Det er lederen af ungdomsskolen, der i samarbejde med de ansatte og inden for rammerne af lovgivningen og kommunalbestyrelsens/bestyrelsen beslutninger, har ansvaret for tilrettelæggelse af undervisningen under hensyntagen til de sundhedsfaglige anbefalinger.

Forsamlingsforbud
Ungdomsskolerne er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet på 100 personer, såfremt sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende retningslinjer følges. De gældende retningslinjer kan findes her.

Yderligere information
Børne- og Undervisningsministeriet har udarbejdet en række spørgsmål og svar i henhold til rammerne for undervisningen samt de sundhedsfaglige anbefalinger. Dem kan du læse her.

Sundhedsstyrelsen har samlet en deres anbefalinger til forebyggelse af smittespredning. Dem kan du finde her.

Børne- og Undervisningsministeriet er løbende i kontakt med kommuner, institutioner og borgere om, hvordan de skal forholde sig efter udbruddet af COVID-19. Her kan du finde en oversigt over de breve, der er sendt fra ministeriet.