Ungdomsskoleforeningen har udarbejdet en række spørgsmål og svar om genåbningen, som løbende vil blive opdateret. Du kan orientere dig på denne side og i følgende dokumenter:

Retningslinjer for grundskole-sektoren efter sommerferien: 
Nyhedsbrev til grundskolesektoren ifm COVID-19 – uge 25

Retningslinjer for fase 2 i genåbningen for skoler og uddannelsesinsitutioner 

Oversættelse til dagtilbud og skoler af generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning

 

Spørgsmål og svar

Ungdomsskolerne er fuldt genåbnet fra 27. maj. Kan vi igangsætte alle aktiviteter?
Ja, der er ikke længere begrænsninger på, hvilke aktiviteter, ungdomsskolerne kan igangsætte. Lederen har i samarbejde med de ansatte inden for rammerne af lovgivningen og kommunalbestyrelsens/bestyrelsens beslutninger ansvaret for undervisningens kvalitet i henhold til lovregulerede formål og fastlægger undervisningens organisewring og tilrettelæggelse under hensyntagen til de sundhedsfaglige anbefalinger.

Er knallertundervisning og førstehjælp genåbnet?
Ja. Knallertundervisning og undervisning i førstehjælp kan genoptages. Der henvises til Dansk Førstehjælpsråds retninglinjer for undervisningen i førstehjælp. Begrænsningen på holdstørrelse er pr. 8. juni ophævet.
(Link: http://førstehjælpsråd.dk/2020/06/08/midlertidig-deltagerbegraensning-slut/)

Skal vi leve op til Sundhedsmyndighedernes retningslinjer? 
Ja. Retningslinjerne skal overholdes. Herunder skal afstandskravet på 1 meter overholdes så vidt muligt og kravet om god håndhygiejne, håndvask, afspritning mv. De opdaterede retningslinjer kan findes her.

Gælder forsamlingsforbuddet (pt. max 50 personer) også for aktiviteter i ungdomsskolen og klubben? 
Nej. Forsamlingsforbuddet gælder ikke for aktiviteter, der finder sted i forbindelse med nødundervisning på børne- og undervisningsområdet. Undtagelsen gælder for undervisningsaktiviteter, der både foregår på og uden for skolens matrikel, fx i forbindelse med ture ud i parker. Ligesom undtagelsen også gælder for aktiviteter, der finder sted i forbindelse med SFO og andre fritidstilbud, pædagogisk tilrettelagt samvær på efterskoler og frie fagskoler samt undervisning eller klubtilbud i ungdomsskolerne.

Er SSP omfattet af nedlukningen og genåbningen?
SSP er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi, der har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. Medarbejderne ved både skoler, sociale myndigheder og politi har fortsat skullet arbejde under nedlukningen – mange blot hjemmefra. SSP-arbejdet har derfor ikke været lukket ned, men fx har politiets SSP-medarbejdere som udgangspunkt ikke været fysisk til stede på skolerne, med mindre dette var aftalt ekstraordinært.