Regeringen og et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om en sommerpakke målrettet børn og unge.
Som følge af coronakrisen oplever mange børn og unge at stå tilbage med problemer, der kan påvirke deres skolegang. Nogle er kommet bagud fagligt efter en lang periode med nødundervisning, og andre står uden fællesskaber, når vennerne fra skolen holder sommerferie med familien. En sommerpakke skal derfor sikre, at børn og unge får en god sommerferie trods coronakrisen.
Der er afsat 200 mio. kr. til et partnerskab med Kommunernes Landsforening (KL), som skal sørge for en bred vifte af sommeraktiviteter til børn og unge mellem 6 og 17 år. Læs hele nyheden fra Social- og Indenrigsministeriet her.

Ungdomsskolerne bliver med stor sandsynlighed en aktiv medspiller for at få de unge tilbage på sporet
Ungdomsskoleforeningen har igennem hele processen været i dialog med Børne- og Undervisningsministeriet og KL.

Det er helt rigtig set af Folketingets partier og regeringen, at der vil opstå et behov for sommerferieaktiviteter. Det har jeg og mange andre argumenteret for undervejs i denne krise. Når verdenen omkring os ændrer sig voldsomt skal vi formå at tilpasse os, og vi må aldrig glemme de unge, der kunne risikere at blive tabt. Derfor er det afgørende, at der igangsættes aktiviteter i kommunerne, der både fanger de unges interesse, styrker fællesskabet og løfter deres faglige, personlige og sociale kompetencer. Jeg er glad for, at politikerne har lyttet til vores input, og i ungdomsskolerne er vi klar til at løfte vores del af opgaven. Vi glæder os til et tæt samarbejde med KL og med forvaltningerne i alle kommuner omkring udmøntningen af sommerpakken.”
– Lars Buchholt Kristensen, Bestyrelsesformand i Ungdomsskoleforeningen

Det er vores forventning, at midlerne vil blive udmøntet til kommunerne, som så får til opgave at gennemføre aktiviteterne. Der lægges op til en proces, hvor ungdomsskolerne vil få en central placering i gennemførelsen af aktiviteterne i tæt samarbejde med øvrige kommunale aktører og frivillige organisationer. Med andre ord vurderer vi, at det vil være vigtigt for ungdomsskolerne at holde sig til i de kommende dage og uger og være klar til at hjælpe med at løse denne store opgave, der er opstået i kølvandet på krisen.

Inspirationskatalog om sommerferieaktiviteter, der tager sit afsæt i  ungdomsskolers erfaringer
Ungdomsskoleforeningen har på baggrund af nogle udvalgte ungdomsskolers erfaringer udarbejdet et inspirationskatalog, hvori din ungdomsskole kan finde inspiration til at igangsætte eller videreudvikle sommerferieaktiviteter i egen kommune. Kataloget kan også benyttes som et redskab til at tage dialog med forvaltningen.

Du kan se inspirationskatalog her:
Inspirationskatalog – sommerferieaktiviteter