Undervisningsministeriet har meldt ud at ungdomsskolerne, herunder klubber, genåbner som en del af fase 2. Ungdomsskolernes heltidsundervisning og klub for elever indtil 5. klasse blev genåbnet som en del af fase 1, men nu genåbnes alle ungdomsskolens øvrige aktiviteter fra d. 18. maj.

Ungdomsskoleforeningen har de seneste dage været i tæt dialog med Undervisningsministeriet og KL omkring udarbejdelsen af de retningslinjer der nu lægges frem. Hovedpunkterne i disse er:

  • Alle ungdomsskolens aktiviteter for elever i 0.-10. klasse genåbnes.
  • Sundhedsmyndighedernes retningslinjer er gældende for alle aktiviteter og derfor skal genåbningen foregå i tæt samspil med den kommunale forvaltning.
  • Aktiviteterne forventes genåbnet 18. maj, men beror på kommunalbestyrelsens vurdering af, at ophold for børnene i de enkelte tilbud er sundhedsmæssigt forsvarligt på baggrund af sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Uddybende retningslinjer kan findes her: Retningslinjer for skoler og uddannelsesinstitutioner – fase 2

Ungdomsskoleforeningens formand Lars Buchholt Kristensen glæder sig over at ungdomsskolerne er en del af genåbningens fase 2:

Vi ved at alle vores kollegaer i hele landet har glædet sig til at kunne komme i gang igen, så vi kan give vores unge en skoledag og en fritid med indhold og fællesskab. Ungdomsskolerne er klar til at genåbne og udbyde de tilbud, der er mulige indenfor myndighedernes retningslinjer.”

Udover en genåbning af ungdomsskolens aktiviteter, vil der også i de kommende måneder være behov for at landets ungdomsskoler har fokus på særlige indsatser:

Selvom vi alle sammen glæder os over, at vi nu kan vende tilbage til noget der minder lidt mere om hverdagen end de seneste måneder, så vil vores virke selvfølgelig se anderledes ud. Udover at vi skal gennemføre vores aktiviteter iht. Sundhedsmyndighedernes anbefalinger, så skal vi også se de nye behov, der opstår blandt unge i vores kommune.”

Der er yderligere fokus på, at der kan opstå et behov for at gennemføre sommerferieaktiviteter for unge i større omfang end ungdomsskolerne er vant til. Ungdomsskoleforeningens formand har fokus på, at ungdomsskolerne har en forpligtelse overfor særlige målgrupper, som har et ekstraordinært behov for aktiviteter i sommerferien.