Sekretariatet har ved flere lejligheder, senest i sidste uge, rettet henvendelse til de relevante myndigheder vedrørende genåbning af knallertundervisningen. Under henvisning til de tilpassede rammer, der kan skabes omkring undervisningen samt genåbningen af førstehjælpskurser, har vi bedt om myndighedernes vurdering af om det er muligt at genåbne knallertundervisningen. Vi har her til formiddag fået meget klart svar fra ministeriet; den fulde ordlyd fremgår herunder.

“Tak for jeres henvendelser om ungdomsskolernes muligheder for at udbyde undervisning i knallertkørsel under nedlukningen af skoler og uddannelsesinstitutioner mv. for at forebygge smitte med coronavirus (covid-19).

Ungdomsskolernes aktiviteter er alle omfattet af den oprindelige nedlukning fra 16. marts 2020. Der er fra den 15. april 2020 foretaget en genåbning af ungdomsskolernes heltidsundervisning (jf. ungdomsskolelovens § 3, stk. 2, nr. 2), men ikke af ungdomsskolernes øvrige aktiviteter, herunder undervisning i knallertkørsel (jf. ungdomsskolelovens § 3, stk. 2, nr. 1).

Det betyder, at ungdomsskolerne aktuelt ikke kan afholde undervisning i knallertkørsel – heller ikke inden for de rammer, som Ungdomsskoleforeningen har skitseret.

Børne- og Undervisningsministeriet har dog noteret sig foreningens argumenter for genåbning og vil orientere ministeren om foreningens ønsker og overvejelser.”

Børne- og Undervisningsministeriet