Nedenstående er en orientering om bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger i grundskolen mv. (nødprøvebekendtgørelsen) samt vejledning om afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer i 9. og 10. klasse i grundskolen

Kære alle

Til jeres orientering er bekendtgørelsen om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger i grundskolen mv. (nødprøvebekendtgørelsen) nu offentliggjort: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/501

Ministeriet har udarbejdet en ”Vejledning i afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer i 9. og 10. klasse i grundskolen” som kan findes på emu.dk og via spørgsmål og svar. Læs vejledningen her: https://emu.dk/grundskole/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19/saerligt-vedr-9-og-10-2

Desuden bliver der i dag lagt en række spørgsmål og svar angående de afsluttende standpunktskarakterer på uvm.dk: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen

Børne- og Undervisningsministeriet understøtter desuden skriftlig eksamenstræning ved at stille materiale til rådighed i form af øveprøver i det centrale test- og prøvesystem. Der vil komme mere information herom på uvm.dk snarest muligt.

Med venlig hilsen  

Anne Katinka Hansen

Chefkonsulent, Børne- og Undervisningsministeriet