Opdatering den 27. april 2020: Undervisningsministeriet har afvist muligheden for at afvikle knallertundervisning. Se deres svar her →

Ungdomsskoleforeningen har til morgen skrevet således til Undervisningsministeriet:

”Vi har de seneste dage fået en række henvendelser omkring knallertundervisning. De kommunale ungdomsskoler står på spring for at høre, hvornår de kan komme i gang igen – og vil gerne vide, hvad og hvordan, vi gør.

Med den politiske aftale omkring bl.a. køreskoler m.v. vurderer vi, at knallertundervisningen også bør kunne genåbnes?

Følgende argumenter taler herfor; knallertundervisningen vil være et ufarligt område:

  • Undervisningen foregår mestendels udenfor, med god afstand. Teoriundervisning kan varetages online – eller med god afstand.
  • Der er maks 12 elever på holdet. Eleverne kan medbringe egne hjelme for at mindske smittefare.
  • Undervisningen varetages af politibetjente, der har de fornødne kompetencer til at understøtte myndighedernes anbefalinger.
  • Der har på intet tidspunkt været lukket for MC-kørekort hos kørelærerne, der foregår efter lignende metode.

Er Ministeriet enige heri?”