Vi har modtaget en venlig mail fra en god ungdomsskolekollega, som vi hermed ønsker at dele med jer. I disse tider oplever i alle at jeres hverdag er markant anderledes, det samme gør de unge i til daglig har kontakt med.
Det er afgørende at I som ungdomsskoler til alle tider lytter til anvisningerne fra jeres kommunale forvaltning og understøtter kommunens arbejde i størst muligt omfang. Ligeledes opfordrer vi til at alle nye tiltag koordineres med relevante ansvarlige i de respektive forvaltninger.
Men del endelig jeres gode ideer til inspiration for andre ungdomsskoler landet over, ligesom Hvidovre Ungdomsskole her har gjort.

Kære Ungdomsskolelederkolleger

Vi er alle i samme båd, som skal styres ind i smult vande.

Vi skal i vores position understøtte regeringens og myndighedernes opfordringer.

Jeg tror, vi har en god mulighed, og dermed også en forpligtelse, for direkte kommunikation af det vigtigste lige nu, nemlig at begrænse smitte ved ikke at samles.

Vi kan direkte understøtte social kriseadfærd ved at tale med de unge.

De store elever forstår ikke helt rækkevidden af manglende social kriseadfærd – heller ikke de af vores medarbejdere, som kun får nyheder fra SoMe.

Mange af disse unge kan være raske smittebærere uden at vide det.

Mange har ikke forstået signalet om, at vi skal undgå at samles mange, holde en seriøs afstand og helst udendørs. Det gælder også for børne- og ungefamilier.

Vi har kendskab til adskillige forældre, som ikke tager det alvorligt, og lader unge samles i flokke, som om det er en ”coronaferie”.

Hvidovre Ungdomsskole er begyndt at systematisk kontakte forældre og unge direkte pr. telefon, og tage en dialog og påvirke dem til at følge opfordringerne om ikke at samles.

Kunne det være en inspiration for Jer på landets Ungdomsskoler og folkeskoler, hvis I ikke gør det allerede?

Vi har tilsammen en stor hjemsendt arbejdsstyrke på fuld løn, som kan sættes ind på denne opgave.

Alle hjemsendte lærere og pædagoger i ungdomsskolerne kunne sagtens ringe til alle forældre og tage dialogen – både understøttende, forstående og hjælpende, men også appellerende til ansvarlig adfærd.

Vores pædagogiske personale er vant til dialogen med forældrene, så vi skal ikke til at starte en ny dialog, blot fortsætte en relation, vi allerede har til forældrene og børnene.

 

Så en opfordring til os alle i Ungdomsskolerne og folkeskolerne

Sæt alle hjemsendte pædagogiske medarbejdere til at ringe til alle skolebørnsforældre og tage en dialog med et klart budskab:

Vi vil understøtter Jer forældres pligt til at leve op til opfordringen fra myndigheder og regering om ikke at samles mange og holde seriøs afstand og ikke have fysisk kontakt.

Vi vil også tale med Jeres unge om ikke samles i flokke ude eller slet ikke inde på små værelser.

Kontaktperson
Mads Søndergaard Thomsen | Vicesekretariatschef Tlf.: 65 47 21 96 Direkte: 42 73 31 30 | Mail: mst@ungdomsskoleforeningen.dk

Kontaktperson

Mads Søndergaard Thomsen
Vicesekretariatschef
Tlf.: 65 47 21 96 Direkte: 42 73 31 30
Mail: mst@ungdomsskoleforeningen.dk