Info om UngDanmark

​Igennem mange år har Ungdomsskoleforeningen og en række ungdomsskoler, med inddragelse af de aktive unge i det gamle DUSK-net og Ungdomsringen, arbejdet på at revitalisere arbejdet med ungedemokrati i ungdomsskolerne. Det sker som en del af et udviklingsprojekt Ungdomsskoleforeningen har fået midler til fra DFS.

Første skridt var sidste sæsons beslutning om at ændre navnet på vores unges demokratiske forum til UngDanmark. Dette blev besluttet af de unge, som samtidig fik lov til at arbejde med og vælge det nye logo. Under dette navn og logo har vi oprettet en facebook-side; så følg ”UngDanmark” på facebook.

Næste skridt var afholdelsen af et udviklingsmøde, hvor vi åbent inviterede en række af de skoler, der har brugt DUSK-net mest til en drøftelse. Her fik vi kvalificeret de planer, der allerede var lavet udkast til og fik input til, hvordan vi i fællesskab får skabt de bedste rammer for de unge.
Vi er alle enige om, at det er vigtigt, at UngDanmark kan rumme alle unge i ungdomsskolerne, der har lyst til at være med. Om man blot har lyst til at støtte op om ungedemokratiet, få inspiration til hvordan man laver fede projekter i sin egen kommune, vide mere om demokratisk inddragelse og hvordan man trænger igennem med sit budskab eller om man brænder så meget for demokratiet, at man ønsker at tage ansvar og deltage aktivt i at udvikle og drive UngDanmark. Der skal være plads til alle.

En justeret model
Derfor er vi nu klar til at præsentere den model, som vi foreslår som fremtidens UngDanmark. Modellen trækker på det, der virkede fra den eksisterende DUSK-net-ordning og tilføjer lidt nyt. Vi fastholder de tre årlige samlinger, der i tidens løb har været god opbakning til. Samtidig opretter de unge en bestyrelse, valgt af de unge og blandt de unge, der i samarbejde med de lokale værtsskoler og understøttet af Ungdomsskoleforeningen, skal udvikle og drive UngDanmark. Det bliver deres opgave at planlægge indholdet på samlinger samt være baggrundsgruppe til den unge i Rådet for Børns Læring, en post som tidligere har været lidt ensom, da rådets mødet ikke tidsmæssigt passede til de tre landssamlinger.

De tre samlinger vil finde sted i samme kadence som tidligere – og i skoleåret 2018/2019 er de planlagt til:

Uge 46 – Uge 5 – Uge 13

Første værtsskole er Silkeborg.

Ifm. den første samling indkaldes til tovholdermøde for alle deltagende ungdomsskoler. Da den første samling udvikles i et samarbejde mellem værtsskolen og Ungdomsskoleforeningen er der ikke behov for et møde før dette.


​Som ungdomsskole, der støtter op om UngDanmark, skal I være villige til at:

  1. Reklamere for UngDanmark og de tre samlinger
  2. At støtte op om de unges deltagelse i samlingerne
  3. At skabe rum for at de unge, der er aktive i UngDanmark kan afholde ét årligt arrangement i deres ungdomsskole, f.eks. et infomøde, en debat, fællesspisning eller lignende
  4. At sende kontaktoplysninger på den leder, der har ansvaret for demokratiarbejdet i ungdomsskolen, samt en-to af de medarbejdere i ungdomsskolen der vil følge de unge på samlingerne, som vi kan kommunikere med.

Vi opfordrer alle ungdomsskoler til at støtte op om det nye UngDanmark, så vi i fællesskab kan styrke ungedemokratiet i ungdomsskolerne – til gavn for de unge.

Derfor håber vi, at I vil videreformidle denne info til de af jeres medarbejdere, der tidligere har været engageret i arbejdet med ungedemokrati eller har vist interesse i det.

Har I spørgsmål, så tag endelig fat i os her i sekretariatet. Og skal jeres unge have muligheden for at deltage, så send os kontaktoplysninger jf. ovenstående punkt 4 til sjf@ungdomsskoleforeningen.dk

Vi er på ​FAcebook!

På vores Facebook kan du følge med i vores arbejde, hvor vi poster billeder og videoer fra vores hverdag. Desuden vil du løbende blive opdateret omkring aktiviteter, udgivelser, netværks, konferencer m.m. 

Du er mere end velkommen til at give os et like og følge med. 

Vi glæder os til at se dig på Facebook.

Vi står klar til at besvare alle henvendelser på telefonen eller pr. mail.

​​Ungdomsskoleforeningen / Lumbyvej 19D, 5000 Odense C / CVR: 11923976