Intensive læringsforløb

I Læringslokomotivet afvikles intensive læringsforløb som campforløb, hvor elever forventes at deltage aktivt gennem hele dagen. Gennem forløbet vil eleverne styrke deres færdigheder inden for matematik og dansk og udvikle deres personlige og sociale kompetencer. 

På denne side, kan du danne dig et overblik over den proces, som finder sted både før og efter et intensivt læringsforløb.

Visitation

​I hver kommune netsættes et visitationsudvalg, som skal udvælge de 20 elever, der skal deltage på campforløbet. Udvalget ledes af ungdomsskolelederen og består af:

  • Fagkonsulent fra forvaltningen
  • Repræsentant fra ungdomsskolen
  • Repræsentant fra folkeskolerne
  • Repræsentant fra UU
  • Evt. andre relevante partnere

Selve visitationsprocessen kan sammenfattes ud fra følgende tre punkter:

  • Elever, der tilhører målgruppen, visiteres til forløbet af folkeskolen.
  • Klasselærer og elev udfylder et ansøgningsskema i fællesskab.
  • Ungdomsskolen er tovholder i et lokalt visitationsudvalg, der udvælger 20 elever blandt ansøgerne, som vurderes at kunne profitere af tilbuddet

Campforløb

Campforløbene afvikles i september som enten 3 eller 4 ugers camps med eller uden overnatning.

Campen afvikles på en location udvalgt af ungdomsskolen. Vi ser miljøskiftet som en vigtig del af selve læringsforløbet.

Campforløbet består af intensiv undervisning i dansk og matematik, samt udvikling af personlige og sociale kompetencer. Campforløbet er et intensivt forløb, så der vil være undervisning og aktiviteter hver dag fra morgen til aften, hvilket giver mulighed for fordybelse og koncentration. Det indebærer også, at eleverne ikke kan deltage i deres normale fritidsaktiviteter i løbet af ugen.

Vi har udarbejdet følgende grundskema for inspirations til campforløb både med og uden overnatning. 

Efterforløb​

Elever, som deltager på de intensive læringsforløb, vil fortsat være koblet til deres folkeskoleklasse, via en makkerordning og med en kontaktlærer, mens de er på camp. Makkerordningen skal sikre, at eleven undervejs har kontakt med kammerater i klassen. Kontaktlæreren har efterfølgende samtaler med eleven, der skal medvirke til, at effekten af det intensive læringsforløb fastholdes gennem resten af skoleforløbet.

Vi er på ​FAcebook!

På vores Facebook kan du følge med i vores arbejde, hvor vi poster billeder og videoer fra vores hverdag. Desuden vil du løbende blive opdateret omkring aktiviteter, udgivelser, netværks, konferencer m.m. 

Du er mere end velkommen til at give os et like og følge med. 

Vi glæder os til at se dig på Facebook.

Vi står klar til at besvare alle henvendelser på telefonen eller pr. mail.

​​Ungdomsskoleforeningen / Lumbyvej 19D, 5000 Odense C / CVR: 11923976