LÆRINGSLOKOMOTIVET

Ungdomsskoleforeningen har i 2017 udviklet og igangsat projektet Læringslokomotivet. 

Det er et nationalt udrulningsprojekt, som gennemføres i samarbejde med kommunale ungdomsskoler, og det er støttet af Egmont Fonden.

Læringslokomotivet er intensive læringsforløb - også kaldet turboforløb - som afvikles kommunalt i forpligtende fællesskaber mellem den lokale ungdomsskole og folkeskoler i kommunen. 

Intensive læringsforløb er karakteriseret ved:

  • Tidsafgrænset forløb af 3-4 ugers varighed
  • Intensiv og fokuseret indsats, hvor der fokuseres på læring og udvikling af kompetencer inden for et afgrænset område
  • Forløb målrettet børn og unge i læringsvanskeligheder
  • Forløb, der bryder med den vante undervisning, uanset om de foregår i løbet af skoledagen eller som eksterne forløb


​Læringslokomotivet evalueres af Epinion og evalueringen har bl.a. fokus på de unges udbytte af indsatsen – både fagligt, personligt og socialt. Vi bruger Gyldendals webprøver til før- og eftertest af de unge i læsning, retskrivning og matematik. Til at måle udvikling af elevernes non-kognitive kompetencer, bruger vi et spørgeskema udarbejdet af Epinion, der har til formål at måle den personlige og sociale progression.​

Du kan læse meget mere om Læringslokomotivet her på siden. Du kan også downloade Læringslokomotivets projektbeskrivelse​ eller informationsfolder.

​For de interesserede er vi også at følge på Facebook. Her kan du læse med, når der sker spændende nyt inden for projektet.

​intensiv læring skaber resultater, selvindsigt og motivation

​Midtvejsevalueringen af Læringslokomotivet viser at elever på alle 12 afholdte camps klarer sig bedre på faglige test, mens især målingerne af deres sociale og personlige kompetencer viser markante forbedringer på karaktertræk som selvindsigt, indre motivation og samarbejdsevne. Elevernes evne til at gå i skole forbedres.

Læs om evalueringen og midtvejskonferencen her.

​Læringslokomotivet tager udgangspunkt i ungdomsskolens formålsparagraf:

Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at uddybe deres kundskaber, give dem forståelse og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Vores formål er:

At styrke elevernes faglige niveau inden for dansk og matematik samt styrke elevernes personlige og sociale kompetencer. Målsætningen er, at elever, der har deltaget i forløbet, opnår karakteren 02 eller højere i dansk og matematik ved deres 9. klasses prøve og bliver vurderet uddannelsesparate, så de har mulighed for at blive optaget på en ungdomsuddannelse.

Vi arbejder med følgende målgruppe:

  • ​Elever der er kognitivt inden for normalområdet og går i 7. eller 8. klasse
  • ​Elever der er markant forsinkede i deres faglige standpunkt i dansk og matematik
  • ​Elever der har mistet troen på at se sig selv i et uddannelsesperspektiv, men som udviser en vilje til at forandre dette
  • ​Elever der har forudsætninger for at deltage i campforløbet og de tilhørende aktiviteter samt være en del af et forpligtende fællesskab.

Du kan finde ​eksempler på elevtyper inden for målgruppen her.

Smid os et like på FAcebook

Du finder nu læringslokomotivet på Facebook, hvor du får et indblik i Læringslokomotivets hverdag. 


​Du bliver opdateret med de gode historier samt billeder direkte fra de lokale camp forløb. 

                                                                                 

Egmont Fonden

Læringslokomotivet er et selvstændigt projekt, som er faciliteret af Ungdomsskoleforeningen, og som er etableret med støtte fra Egmont Fonden, der arbejder for et godt liv for børn og unge.​

Vi er på ​FAcebook!

På vores Facebook kan du følge med i vores arbejde, hvor vi poster billeder og videoer fra vores hverdag. Desuden vil du løbende blive opdateret omkring aktiviteter, udgivelser, netværks, konferencer m.m. 

Du er mere end velkommen til at give os et like og følge med. 

Vi glæder os til at se dig på Facebook.

Vi står klar til at besvare alle henvendelser på telefonen eller pr. mail.

​​Ungdomsskoleforeningen / Lumbyvej 19D, 5000 Odense C / CVR: 11923976