I Doku:SEN er ”​E” og ”N” – Evaluering og Narrativer

Et supplement til arbejdet med statistikken. Indtil videre er det frivilligt at deltage, men målet er at få alle ungdomsskoler med. Her arbejder skolerne med at bruge indsatsteori og narrativ evaluering til at dokumentere aktiviteter samt udbyttet for de unge i undervisningen.​

I boksene under denne, kan du læse mere om definition af evaluering og narrativer, samt hvilke redskaber, der bruges under hver. Er du interesseret i de specifikke redskaber til at evaluere eller frembringe narrativer, så udforsk værktøjskassen

Herunder kan du også se det "årshjul" på 1½ år, som spor 2 om evaluering og narrativer følger, hvor man starter med at mødes i foråret før den sæson, man vil evaluere på, for at blive klædt på til at foretage evalueringen og evt. finde de gode narrativer. 

​"Årshjul"

​Marts: Opstartsworkshop

Her introducerer vi indsatsteori, og det første udkast til jeres egen indsatsteori bliver udarbejdet. Desuden vil I få en buddy, der har erfaringer med indsatsteori.

April: Doku:SENtorium

​Doku:SENtorium er forummet, hvor vi mødes og sparrer med hinanden omkring processen. Her får vi ideer og hjælp til det videre arbejde. Vi samler op fra gangen før og bygger lidt flere elementer oven på. 

Maj: Doku:SENtorium

Vi samler op i fællesskab: Er indsatsteorien klar? Og er der styr på, hvem gør hvad hvornår?

August: Narrativ workshop

I workshoppen introducerer vi narrativ evaluering og andre kvalitative dokumenteringsmetoder.

November: Doku:SENtorium

Sparringsforum og vidensdeling

Februar: Doku:SENtorium

Sparringsforum og vidensdeling

April: Doku:SENtorium

Sparringsforum og vidensdeling

Juni: KonferenSEN

Denne konference er både et udstillingsvindue for jeres resultater fra den forgangne sæson og en inspirationsdag for ungdomsskolefolk og vores samarbejdspartnere.

​Evaluering

​Definition

  • En systematisk, faglig vurdering af fx en institutions formåen eller kvaliteten af et forløb
  • En mulighed for at høste erfaring og udvikle ungdomsskolen, samt synliggøre de bløde værdier i skrift og tale

Redskaber

Valget er faldet på indsatsteori som redskab, da dens fleksible struktur kan rumme 101 ungdomsskolers forskellighed. Det vil sige, at alle ungdomsskoler tager udgangspunkt i indsatsteori, når de illustrerer, hvorfor og hvordan en indsats, som kan være en aktivitet, hold eller lignende, virker hos dem.

​Narrativer

Definition

Fortællinger om f.eks. undervisningen og dens resultater. Det handler om, hvordan systema-tisering af fortællinger kan skabe et billede af praksis

Redskaber

  • Narrativ evaluering
  • Andre, eks samtalesaloner

Facilitator og kontaktperson

Janni Kristensen

Kommunikations- og projektkonsulent

Direkte tlf.nr.: 65 47 21 95

Emai: jk@ungdomsskoleforeningen.dk 

Vi er på ​FAcebook!

På vores Facebook kan du følge med i vores arbejde, hvor vi poster billeder og videoer fra vores hverdag. Desuden vil du løbende blive opdateret omkring aktiviteter, udgivelser, netværks, konferencer m.m. 

Du er mere end velkommen til at give os et like og følge med. 

Vi glæder os til at se dig på Facebook.

Vi står klar til at besvare alle henvendelser på telefonen eller pr. mail.

​​Ungdomsskoleforeningen / Lumbyvej 19D, 5000 Odense C / CVR: 11923976