Doku:SEN er Ungdomsskoleforeningens projekt omkring statistik, evaluering og narrativer i ungdomsskolerne. Hvor statistikken godt kan give et overblik over aktivitetsniveauet i en ungdoms-skole, har den svært ved at sige noget om, hvad de unge får ud af at gå til fx drama eller Counter Strike. Derfor har Ungdomsskoleforeningen valgt at arbejde med udviklingen af statistikken i et spor, og udvikle evalueringsdelen samt de gode historier i et andet spor. Begge spor er dog samlet under projektet Doku:SEN

Ruller du længere ned på denne side, kan du læse mere om baggrunden for Doku:SEN, samt hvorfor og hvordan. ​I menuen til venstre kan du se, hvad der sker under spor 1: Statistik, og spor 2:Evaluering og Narrativer. ​

Baggrund

​Den landsdækkende ungdomsskolestatistik har siden slutningen af 2012 været igennem en længere udviklingsproces for at kunne følge med tidens reformer samt give et mere retvisende og validt billede af ungdomsskolernes virkelighed (spor 1).

Derudover har Ungdomsskoleforeningen i samarbejde med Undervisningsministeriet søsat et udviklingsarbejde, der skal supplere og sætte ord på de tal, statistikken fremkommer med gennem en mere kvalitativ og narrativ dokumentationsform (spor 2).​

​Hvad er doku:sen?

"Doku" henviser til "Dokumentation af ungdomsskolevirksomhed", mens akronymet 'SEN' er sammentrækningen af Statistik, Evaluering og Narrativer.

Når det hele sættes sammen står Doku:SEN for "Dokumentation af ungdomsskolevirksomhed gennem Statistik, Evaluering og Narrativer", hvor statistik redegør for output (spor 1), mens evaluering og narrativer sætter ord på outcome (spor 2).​

​HVorfor Doku:SEN?

​Betegnelsen Doku:SEN dækker over begge de to spors arbejde. Samtidig er det et nyt ord, som forhåbentlig får folk til at stoppe op, undre sig og tage sig tiden til at finde ud af, hvad det dækker over.

Dette er en bevidst strategi fra Ungdomsskoleforeningen og Undervisningsministeriets side af. Et forsøg på at italesætte rammen for dokumentationsarbejdet og derved undgå gamle associationer. Derigennem forsøger vi at skabe et nyt rum for udvikling og grundlaget for et fælles sprog for dokumentation af ungdomsskolernes virkelighed. 

HVORDAN

Statistikken (spor 1) er fortsat under udvikling. Ved indberetning i august 2015 for skoleåret 2014/15 vil der være et større fokus på ungdomsskolernes rolle i folkeskolereformen. Desuden vil der blive fokuseret på, at ungdomsskolerne har grunddata i orden, så statistikken bliver klar til næste skridt. Nemlig at bevæge sig fra kun at bestå af sumtal til at være anonymiseret cpr-numre.​

Der er lavet en indsatsteori, som udtrykker udviklingen og de ønskede resultater. Tryk her eller på billedet for at se indsatsteorien.

Evaluering og Narrativer (spor 2) bevæger sig i 2015 og frem ind i en ny fase, hvor den går fra at være et pilotprojekt (for yderligere oplysninger se artikel i Bladet om Ungdomsskolen 01 her) til at være et fast element, der på sigt skal supplere statistikken (spor 1). Pilotprojektet afsluttes i januar med en erfaringsdag. I marts 2015 er der introduktion for nye skoler, der har lyst til at være en del af det fortsatte udviklingsarbejde med en mere kvalitativ og narrativ dokumentationsform.​

Der er lavet en indsatsteori, som udtrykker udviklingen og de ønskede resultater. Tryk her eller på billedet for at se indsatsteorien.

Vi er på ​FAcebook!

På vores Facebook kan du følge med i vores arbejde, hvor vi poster billeder og videoer fra vores hverdag. Desuden vil du løbende blive opdateret omkring aktiviteter, udgivelser, netværks, konferencer m.m. 

Du er mere end velkommen til at give os et like og følge med. 

Vi glæder os til at se dig på Facebook.

Vi står klar til at besvare alle henvendelser på telefonen eller pr. mail.

​​Ungdomsskoleforeningen / Lumbyvej 19D, 5000 Odense C / CVR: 11923976