​Den kommunale klageinstans mod mobning træder i kraft d. 1. august 2017

I 2016 kom "Aktionsplan for at forebygge og forhindre mobning" udarbejdet af Børns Vilkår, Børnerådet, Red Barnet og Undervisningsministeriet med input fra relevante organisationer. På baggrund af anbefalinger heri, blev ændringer i undervisningsmiljøloven og folkeskoleloven vedtaget den 28. marts 2017 med ikrafttrædelse den 1. august 2017.


Loven medfører:

  • Skærpede krav til antimobbestrategi på skolerne
  • Klageadgang til kommunalbestyrelsen
  • En statslig klageindsats under Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM)

Efter rådføring med DCUM kan vi informere om at ungdomsskolerne er omfattet af lovgivningen, såfremt ungdomsskolen udfører opgaver, der falder under folkeskolens formålsparagraf. Dvs. 10. klasse, heltidsundervisning, aktiviteter i åben skole, intensive læringsforløb mv.

Kommunalbestyrelsen vil efter den 1. august 2017 som udgangspunkt skulle tage stilling til enhver sag, hvor en elev eller dennes forældremyndighedsindehavere er utilfreds med skolens handlingsplan til at håndtere en konkret mobbesag. Hvis kommunalbestyrelsen ikke giver klager fuldt medhold, skal sagen sendes videre til den nationale klageinstans.

De almindelige regler om intern delegation i kommunestyret giver kommunalbestyrelsen ret til at kunne overlade vurderingen af klagen til forvaltningen, herunder skolens/ungdomsskolens leder. Kommunalbestyrelsen skal derfor forholde sig principielt til, hvor klagesager skal behandles. I sidste ende er det dog kommunalbestyrelsens ansvar, at sager bliver behandlet.

Ungdomsskoleforeningen anbefaler, at kommunalbestyrelsen beslutter, at ungdomsskolelederen får ansvaret for at behandle klagesager, der omfatter mobning fundet sted i ungdomsskolens tilbud.

DCUM er i gang med at udarbejde vejledningsmateriale til elever, forældre, skoler, forvaltninger og kommunalbestyrelser om, hvordan de skal forholde sig, hvis der opstår uenighed om håndteringen af en mobbesag. Det samlede materiale er dog ikke klar endnu, men vil blive sendt så snart det foreligger.

KL opfordrer kommunalbestyrelsen til at fastlægge en antimobbestrategi, som skal gælde på skoler, der ikke har en i forvejen.

Ungdomsskoleforeningen anbefaler, at ungdomsskolen udarbejder en sådan strategi på egen hånd, såfremt de ikke har en.

Har I spørgsmål omkring ovenstående henviser vi til DCUM HER

Kilde: KL og DCUM

Vi er på ​FAcebook!

På vores Facebook kan du følge med i vores arbejde, hvor vi poster billeder og videoer fra vores hverdag. Desuden vil du løbende blive opdateret omkring aktiviteter, udgivelser, netværks, konferencer m.m. 

Du er mere end velkommen til at give os et like og følge med. 

Vi glæder os til at se dig på Facebook.

Vi står klar til at besvare alle henvendelser på telefonen eller pr. mail.

​​Ungdomsskoleforeningen / Lumbyvej 19D, 5000 Odense C / CVR: 11923976